menu
Живот в пещерите
Живот в пещерите
Мислите ли, че пещерите са необитаеми?

Живот в пещерите

Всяко кътче на земята е покрито с живот. Това важи дори за дълбоките недра, където никога не достига светлина и храната е оскъдна. Но пещерите са ценни, пълни с живот местообитания, които ревниво пазят тайните си. Не е случайно, че хората също са обитавали пещери в ранните години от развитието на вида ни. Ето какво се крие под земята.

Особености

Повечето пещери в света са образуван от вода. Някои са свързани с морето, а други са в планински региони, но общото при всеки е, че средата е стабилна. Температурата и влажността са почти постоянни, а тъй като в пещерните екосистеми не достига светлина, там няма никакви растения и се образуват специфични хранителни мрежи. В продължение на милиони години, множество видове намират в пещерите дом и убежища и постепенно се специализират за живот там.

Временни обитатели

Прилепите и мечките са известни с това, че прекарват зимните месеци, хибернирайки в пещери. Там те откриват защита от природните явления и спокойствие. Освен тях в пещерите се подслоняват и всякакви други животни, не само за зимата. Една група слонове в Африка е известна с посещенията си в местните пещери, където намира сол. В някои пещери, пригодени за туристи, през зимните месеци не се допускат посетители, за да не нарушават спокойствието на животните.

Троглобионти

Така се наричат животните, които са приспособени към живот изцяло в пещерите. Това са ракообразни, насекоми, паяци, гекони, саламандри, риби. Те имат специфични приспособления за оцеляване в пълна тъмнина. Не им се налага да използват камуфлаж, за да сe пазят от хищници, затова и телата им са безцветни или прозрачни.

Някои от троглобионтите нямат очи – не им се налага да виждат, затова еволюцията им е създала други методи за ориентация – звук, допир, чрез улавяне на инфрачервеното излъчване или чрез мирис. Макар да нямат зрение, тези животни се справят чудесно в средата която обитават.

Храната

Храната в пещерите или трябва да се внесе отвън или да се ловува. Една част от троглобионтите използват гуаното на прилепите и различни органични материали, които представляват останки от други животни. Това са т.нар. детритофаги – които ядат отпадъци. Повечето животни са отлични ловци – в дълбините на пещерите се дебнат, нападат, залагат капани и оцеляват стотици различни животни.

Уникалност

Поради изключително специфичното местообитание, което предполага твърде малки или никакви миграции, много от организмите, живеещи в пещерите са с малки популации и се срещат само в една пещера, а често само в едно малко пространство от нея. Не е рядкост да се открие цял вид рибки, живеещи в един малък басейн, или пък вид охлюви, не живеещ никъде другаде.

Тъй като повечето пещери по света не са изследвани, още не знаем какви животни живеят в тях, но изследователите са наясно, че е вероятно да открият нови за науката видове.

Чрез изследване на пещерните видове, както и на връзките им с техните близки роднини от други пещери или от повърхността може много ясно да се проследят тенденциите в еволюцията и да се разбере как работят основните ѝ механизми.

ВАШАТА РЕАКЦИЯ?

Коментари

https://aha.bg/assets/images/user-avatar-s.jpg

:брой коментар

Напишете първия коментар за това!