menu

Политика за поверителност

В настоящата политика за поверителност на aha.bg ви обясняваме какво правим с предоставените от вас лични данни, когато се регистрирате в нашият сайт.

Настоящата политика важи за всички потребители, служители и случайни посетители на aha.bg и всеки от гореспоменатите се задължава да ги спазва по време на престоя си в сайта.

Настоящият текст е едностранен акт от наша страна и ние си запазваме правото да го променяме, без да ви уведомяваме за това.

В кои случаи събираме лични данни?

Личните ви данни могат да бъдат събрани от нас по няколко начина – по време на вашата регистрация, при кореспонденция с нас или в случаите в които доброволно ни ги предоставяте.

Какви лични данни събираме?

От aha.bg събираме и съхраняваме само горепосочените видове лични данни. Те не съдържат чувствителни данни, а само количествени. Тоест личните данни, които съхраняваме включват IP адрес, както и изискуемите във формата за регистрация.

Не съхраняваме никаква чувствителна информация като пол, възраст, етнос, религиозни или политически убеждения.

Ако не се съгласите да предоставите изискваните лични данни, то ние не можем да гарантираме коректната работа на нашите услуги.

Използване на лични данни

Предоставените от вас лични данни се използват и обработват от aha.bg само за посочените по-долу цели. А те са:

1.     Предоставяне и поддръжка на нашите услуги – Това включва анализ на данни, идентифициране на потребителски трендове и тенденции, както и изчисления на статистически данни.

2.     Форма за регистрация – създавайки акаунт в платформата, вие автоматично се съгласявате да предоставите изискваната от там информация.

3.     Форма за контакт – В случай, че използвате формата за връзка с нас, предоставените там лични данни се запазват за обработка на запитването.

Защита на личните данни

В aha.bg сме въвели всички възможни мерки за сигурност на вашите лични данни. За всички лични данни се упражнява контрол на достъпът и до тях имат достъп само предварително определени лица.

Поради естеството на интернет, обръщаме внимание, че пропуските в сигурността не са невъзможни и 100% защита на потребителите не е възможна

Право на прекратяване

Aha.bg има право да прецени да прекрати обработката на вашите лични данни или да ги изтрие, ако счита, че има риск в сигурността и заплаха от тяхното изтичане.

При рискове, свързани със сигурността на платформата, от aha.bg предприемаме всички необходими мерки за защита, като не се задължаваме да предоставим информация на потребителите какви ще бъдат те.

За изпълнение на целите ни, можем да предоставим вашите лични данни на доверени партньори, които да използват предоставената информация за рекламни цели. Партньорите нямат право да споделят или разпространяват информацията, без изрично наше съгласие.

Настоящата политика е валидна само за aha.bg и не важи за други сайтове, към които водят хипервръзки от настоящия.