menu
Вирунга – най-старият национален парк в Африка
Вирунга – най-старият национален парк в Африка
Как опазването на природата помага на хората.

Вирунга – най-старият национален парк в Африка

През 1925 г. един изследовател от американския Музей по естествена история успява да убеди белгийския крал Алберт, че територията, в която живее редкият вид планински горили трябва да бъде защитена. Създаден е първият национален парк за опазване на дивата природа в Африка. Наречен е на краля, впоследствие – Вирунга. За почти сто години, историята му е противоречива, но едно нещо излиза на преден план: опазването на дивата природа върви ръка за ръка с подобряването на живота на хората.

Раят на Земята

Паркът  се намира в източната част на Демократична Република Конго, ­сърцето на екваториална Африка. Заема впечатляваща територия от 7800 квадратни километра и включва вулканична зона, езера, реки, савана, дъждовни гори, планини и равнини, дори ледници. Дом е на над 900 вида животни, сред които слонове, лъвове и планинските горили, от които в света има едва 1000 индивида и които са едни от най-близките роднини на човека. През 1979 г. паркът е обявен за обект от Световното наследство на ЮНЕСКО, а в края на 20 и началото на 21 век в неговото развитие се инвестират милиарди долари.

Фрапираща бедност

В регионите около парка живеят милиони хора, които са крайно бедни, дори по местните стандарти. Те нямат електричество,  обработват земята с примитивни методи и използват дърва или въглища като източник на енергия.  За лошото им състояние помага и вихрещата се война в страната и липсата на стабилно правителство. Местните са от една страна притиснати от невъзможността да използват ефективно териториите на парка, а от друга – от въоръжените банди, които не се колебаят да ги експлоатират.

Първо хората

Това се променя в началото на 21 век, когато за директор на парка е назначен един далновиден човек, с визия за бъдещето не само на природата, но и на хората. Това е Еманюел де Мероде, антрополог и принц с белгийски произход. С амбициозните си проекти за създаване на язовир и ВЕЦ за производство на енергия, той успява да подобри състоянието на местното население и да привлече инвестиции. Разкрити са работни места, а туризмът процъфтява и генерира още приходи. Местното население вече не вижда парка като пречка, а като причина за подобряването на живота им.

Заплахите

Поради продължаващата десетилетия нестабилност на страната, липсата на силно правителство и ширещата се война, много от тези дейности са свързани с рискове за живота на служителите в парка, дори и на туристите. През 2018 г. паркът затваря за няколко месеца, но скоро отново започва да приема туристи. Продължават и чуждестранните инвестиции, като основната идея е те да носят ползи за хората, за да могат хората да опазват животните и природата.

Тенденцията вече е зададена – парк Вирунга ще продължи да генерира приходи, да създава работни места и да бъде дом на много редки видове, които заслужават да бъдат запазени, а хората живеещи наоколо, са основният двигател на този процес.

ВАШАТА РЕАКЦИЯ?

Коментари

https://aha.bg/assets/images/user-avatar-s.jpg

:брой коментар

Напишете първия коментар за това!