menu
Биоремедиация: науката в помощ на природата
Биоремедиация: науката в помощ на природата
Естествените екосистеми се самопречистват, но понякога имат нужда от малко помощ.

Биоремедиация: науката в помощ на природата

Биоремедиацията е клон на биотехнологията, който се занимава с премахване на замърсители от екосистемите, чрез използването не на химически агенти, а на микроорганизми и някои гъби. Известно е, че бактериите разграждат органичната материя, трансформират я и я връщат в кръговрата на вещества. Когато обаче органичните замърсители идват от човешката дейност, те често са по-устойчиви на бактериалните ензими и естествените методи вече не са достатъчни. Тогава на помощ идва науката.

Ползи

При биоремедиацията се използват бактерии, гъби или други микроорганизми, които естествено усвояват съответните съединения или части от тях. Те могат да бъдат въведени в замърсената среда, или да бъдат стимулирани да се размножават чрез добавянето на хранителни вещества като меласа. Те ще усвояват замърсителите като част от метаболизма си и ще отделят вода и различни газове. Този метод не само е по-евтин и лесно осъществим, но и е щадящ за околната среда, тъй като използва обичайни за нея агенти, а не въвежда нови. Биоремедиацията може да се използва директно, като се освободят бактерии на мястото на замърсяване, или да бъде ограничена в някаква контролирана среда.

Примери

Технологията е позната на човечеството от над 50 години, а различни бактериални щамове се селектират и изследват точно с тази цел. Използвана е много успешно при премахването на петролни разливи, известни са големите разливи от корабите Еxxon Valdez от 1989 г. и Deepwater Horizon от 2010 г.

Чрез биоремедиация се почистват почти напълно почви в близост до мини, фабрики, сметища, както и силно замърсени води в езера, утайници и др. Биоремедиацията е част от повечето пречиствателни станции на отпадни води в градовете – има отделна стъпка, преди да бъдат заустени. Биоремедиацията се използва и за почистване на местопрестъпления, а ако имате компостер, то вие осъществявате вид биоремедиация, макар и естествена – връщате отпадните съединения в кръговрата на веществата. В световен мащаб има изградени басейни, наречени изкуствени влажни зони, където чрез контролиран процес, за продължителен период се осъществява пречистване на силно замърсени води. Обикновено са необходими месеци, за да се прояви ефекта, особено при големи замърсявания.

Бъдещето

Способността на бактериите и гъбите да усвояват пестициди, тежки метали и други сложни въглеводороди все още се изучава. Замърсяването на околната среда с вещества, които трудно се разграждат и имат негативни последици за повечето организми е резултат от интензивната индустриализация и човешката дейност от последните 200-250 години. Разбира се, няма как да спрем тези дейности, нито е нужно, но има начини да предотвратим много от негативните ефекти, които те причиняват на околната среда. Днес повечето бактерии, които се използват за биоремедиация на различни локации са с естествен произход. С напредъка на биотехнологиите, се очаква бактериите да бъдат модифицирани така, че да осъществят това по-лесно и бързо и да се превърнат в неразделна част от индустрията. Днес те се използват на хиляди места в световен мащаб, за пречистване на стари замърсявания или възстановяване на почви и води, но в бъдеще, благодарение на човешката намеса очакваме, че ще могат да се справят с пластмаса, токсични елементи, а защо не и радиация. 

ВАШАТА РЕАКЦИЯ?

Коментари

https://aha.bg/assets/images/user-avatar-s.jpg

:брой коментар

Напишете първия коментар за това!