menu
Най-важно е търпението
Най-важно е търпението
Положителните качества, необходими за личностното ни развитие са разнообразни, но едно от тях изпъква.

За да израснем като личност, да се развием и да осъществим мечтите и целите си безспорно са ни необходими няколко качества, които можем да градим цял живот. Трудно ще ги разпределим по важност, но търпението е това, което споява всички останали. Търпение, това е да застанем спокойно пред лицето на нещастието и неблагополучието; търпение, това е познаването на начините, по които „работи“ вселената и знанието, че не можем да постигнем положителна промяна без да полагаме усилия за период от време; търпение е да не виждаме прогрес, но все пак да се придържаме към избрания път.

Светът на нетърпението

Живеем в свят, в който имаме достъп до всичко сега и веднага. Свикнали сме да получаваме това, което желаем бързо, без да чакаме. Цялата ни култура ни вменява, че можем да имаме всичко точно сега. Рекламите, медиите, дори филмите, които събират седмици и години в няколко часа, буквално приучават умовете ни, че няма нужда да чакаме, за да задоволим дадена своя потребност или желание. Разбира се, това не е вярно.

Негативни емоции

Свиквайки с „веднага“, пропускаме важен момент от живота – природата, събитията, развитието изискват време. Често дори не си даваме сметка за това и в най-обикновените моменти от бита, липсата на търпение създава у нас негативни емоции, които се превръщат във фон на живота ни. Чакането няколко минути на опашка, за каквато и да е услуга или на светофар се усеща като хиляди часове изгубено време, a ние свикваме с емоцията, която чакането предизвиква – фрустрация, че има нещо между нас и целта ни, което не можем да премахнем.

Механизми за оцеляване

Фрустрацията е положителна емоция в контекста на еволюцията. Когато нещо ни пречи да осъществим целите си, тя ни помага да премахнем пречката, като ни подтиква към действие. Но често това действие ще изисква повече усилия и време, а краткосрочната ни перспектива и нагласата, че ще изпитаме негативни емоции, ако нещото не се случи веднага, ни пречат да действаме.

Търпението започва с надеждата, че следвайки пътя, който сме избрали, ще достигнем до поставената цел, дори в момента да не виждаме резултат.

Как да станем по-търпеливи

За да култивираме това полезно качество у себе си, трябва да правим едно просто нещо –да проявяваме търпение. Да, звучи парадоксално, но колко често правим обратното – нямаме време да чакаме, нямаме ментална нагласа, че не можем да постигнем всичко веднага и приемаме безусловно негативните емоции, до които това води.

Проявявайте търпение в дребните неща, за да приучите ума си, че няма да стане нищо лошо, ако нещо отнеме няколко минути повече. Създайте си нагласа, че реалният живот е различен от филмите и ще ни се наложи да минем по дългия път, за да постигнем каквото желаем. „Вярвайте на процеса“ или се доверете на старото си „аз“, че е взело правилно решение и не се отказвайте, само защото не получавате каквото искате веднага.

Търпението е едно от най-ценните качества не само защото ни помага да станем по-добра версия на себе си, а и защото въплъщава концепцията, че с малко време и целенасочени последователни усилия, наистина можем да преместим планини.

ВАШАТА РЕАКЦИЯ?

Коментари

https://aha.bg/assets/images/user-avatar-s.jpg

:брой коментар

Напишете първия коментар за това!