menu
Вредна ли е за здравето употребата на газов котлон у дома?
Вредна ли е за здравето употребата на газов котлон у дома?
Използвате ли газов котлон вкъщи? Информирайте се за недостатъците му.

Газовите печки влияят върху качеството на въздуха в помещението, в което се използват. Употребата им се свързва с по-рисок риск от развитие на астма и други заболявания, според последните научни изследвания.

Готвенето с газови печки отделя във въздуха азотен диоксид, както и малки частици, известни като PM2,5. И двата изходни продукта са вредни за белите дробове. Азотният диоксид е свързан с детската астма. Само за 2019 г. са регистрирани два милиона случая на детска астма, за които се твърди, че са причинени от излагане на замърсяване с азотен диоксид.

Децата, които живеят в домакинства, които изполват газова печка, са с 42 % по-склонни да развият астма, според проучванията по въпроса. Макар че не може пряко да се докаже, че употребата на газовите печки е основният виновник, то има преки данни, които показват, че колкото по-високо е нивото на азотен диоксид в обръжаващата среда, толкова по-тежки са симптомите на астмата -  и при децата, и при възрастните хора.

Газовите печки вредят дори когато не се включени

Повечето печки изпускат малки количества метан непрекъснато, дори когато не са включени. Както азотният диоксид, така и метанът способстват за общото замърсяване на въздуха чрез образуване на смог. Метанът е парников газ и е отговорен за климатичните промени, които се случват под въздействието на всички парникови газове. Няма значение марката и цената на печката. Това важи за всички газови печки. 

Освен посочените се оказва, че газовите печки отделят още 21 други замърсители на въздуха, известни като летливи органични съединения, които също са опасни за здравето. Например бензен, хексан, толуен и други. Излагането на някои летливи органични съединения повишава риска от развитието на астма, рак и други заболявания.

Как да намалите вредите?

Все пак има какво да направите, за да намалите рисковете от употребата на газова печка у дома.

  1. Проветрявайте кухнята си докато готвите.
  2. Пускайте аспиратора, за да извежда изпаренията навън.
  3. Използвайте пречистватели за въздух, съобразени с големината на помещенито, в което е газовата печка.
  4. Изпозлвайте електрически уреди когато е възможно. Загрявайте вода с електрическата кана, затопляйте храната в микровълновата фурна. Използвайте тенжера под налягане, за да приготвяте храната по-бързо. 

ВАШАТА РЕАКЦИЯ?

Коментари

https://aha.bg/assets/images/user-avatar-s.jpg

:брой коментар

Напишете първия коментар за това!