menu
Възобновяемата енергия
Възобновяемата енергия
Защо целим да намалим използването на фосилни горива и възможно ли е изцяло да ги премахнем?

Възобновяемата енергия

С напредъка на науката за климата, става все по-ясно, че действията ни през последните 200 години влияят върху глобалния климат и е необходимо да преразгледаме някои от практиките си. Използването на фосилни горива като източник на енергия води до отделянето на парникови газове, най-вече въглероден диоксид, които влияят върху динамиката на климата, а замърсяването на въздуха, водата и почвите оказва влияние и върху хората. Можем ли да ги заменим с възобновяеми източници и колко трудно е това?

Въглеродният диоксид

Причината да търсим нови източници на енергия, които да щадят околната среда е кръговратът на въглерода в природата. Това е един от най-разпространените елементи, част от всички органични молекули. Органичната материя се натрупва и трансформира в продължение на милиони години, за да се превърне в нефт и въглища – основните ни горива. Освобождавайки въглерода от тях, чрез горенето, ние повишаваме концентрациите в природата и затрудняваме механизмите на климатичната система. Можем да спрем това само като намалим въглеродните емисии.

Технологичен напредък

След като става ясно, че освобождаването на допълнителен въглерод може да има негативни последици, изследователите се обръщат към основните и „обичайните“ енергийни източници – слънцето и вятъра. Слънчевата енергия е практически безкрайна; тя е единственият източник на енергия за живата природа и с малко помощ от науката , днес вече и за цивилизацията.

Енергията от движението на въздуха също е позната от векове, но сега вече можем да я усвояваме по-пълноценно.

Водноелектрическите централи са пример за възобновяем енергиен източник, както и геотермалните извори, енергията от приливите и отливите, от биомасата и др. Какво е общото между всички тези източници? Те не освобождават вече съхранен, допълнителен за системата въглерод и са практически неизчерпаеми.

Тотална замяна?

Технологиите на вятърните турбини, фотоволтаиците, ВЕЦ-овете, се подобряват още от средата на 20 век, когато са правени първите разработки. Днешните инсталации са с огромен капацитет, могат да работят свързани с общата мрежа, да съхраняват енергията и са изключително ефективни и евтини. Според експерти е възможна пълната замяна на фосилните източници с възобновяеми, но това ще отнеме време, а и е необходима сериозна промяна в инфраструктурата. Друг проблем е разполагането на новата инфраструктура, тъй като соларните и вятърните паркове заемат място, увреждат екосистемите и трудно се прилагат в развиващи се страни, където е по-евтино да се ползват фосилни горива.

Малки стъпки

За последните 50 години използването на възобновяеми източници на енергия се е увеличило няколко пъти, а технология се интегрира все по-добре. Фотоволтаиците са подходящи за бита, за отдалечени райони, или като алтернатива на мрежата при чести спирания на електричеството. Вятърните турбини пък се ползват успешно по крайбрежията, където има постоянен вятър. Увеличаването на мощностите повишава и търсенето, а от там цената за инсталиране пада. Все повече хора избират да използват енергия от възобновяеми източници и технологията постепенно започва да измества фосилните горива и в най-развитите страни. Макар да сме далеч от пълна замяна, стъпките, които правим сега имат огромно значение за бъдещето.

ВАШАТА РЕАКЦИЯ?

Коментари

https://aha.bg/assets/images/user-avatar-s.jpg

:брой коментар

Напишете първия коментар за това!