menu
Коралите – морските строители
Коралите – морските строители
Кораловите рифове са дом на милиони същества.

Коралите – морските строители

Кораловите рифове се срещат из целия океан в топли и плитки води. Те заемат обща територия от над 200 хиляди квадратни километра и играят огромна роля както за океанската екосистема, така и за цялата планета.

Малки упорити животинки

Коралите са животни и принадлежат към една от по-нисшите групи организми в природата. Но това не значи, че са примитивни. Напротив, коралите са изключително успешни. Те представляват мънички полипи – от няколко милиметра до няколко сантиметра, които се прикрепят към субстрата и секретират скелета си. Той е вид варовик. В продължение на стотици и хиляди години, с усилията на милиони животинки, са образувани големите величествени рифове, които познаваме. Големият бариерен риф е започнал да се образува преди 20 хиляди години и се състои от колонии от над 400 вида корали. 

Симбиоза

Коралите са хищници, макар че са прикрепени към дъното, подобно на растенията. Те живеят в симбиоза с няколко вида фотосинтезиращи водорасли, които се заселват в скелетите и им доставят кислород в замяна на минерални вещества. Те придават и ярките цветове на кораловите скелети, тъй като съдържат различни цветни пигменти.

Морски градове

Кораловите рифове, макар да сме свикнали да ги смятаме за изключения, всъщност се срещат навсякъде. Над сто държави имат коралови рифове в акваториите си. Те са наричани морски градове, заради изключителното многообразие oт организми, които ги обитават. В рифовете живеят стотици видове риби, ракообразни и бодлокожи, като по-голяма част от тях дори не са изследвани. Някои намират в лабиринта на рифовете плячката си, а други се крият от хищници – сложната екосистема има множество измерения.

Полза

Значими за човека видове риби и мекотели оцеляват и се размножават благодарение на кораловите рифове. Смята се, че организмите, които живеят там може да съдържат още непознати на медицината вещества, които да са ключ към някои заболявания като рака. Не на последно място – кораловите рифове са атрактивна туристическа дестинация, генерираща милиарди долари приходи годишно.

Над 80 процента от кислорода на планетата се произвежда от фотосинтезиращите водорасли, като една голяма част от тях живеят в кораловите рифове. Поради възрастта си, скелетите на коралите се използват за оценка на състоянието на океана, а от там и на климата през минали периоди.

Заплахи

Без кораловите рифове, цялата екосистема на океана ще се промени. Ще се измени и самото движение на водата, тъй като те са своеобразни препятствия в близост до бреговете.

Днес климатичните изменения влияят негативно на коралите. Повишеното количество въглероден диоксид във водата пречи на изграждането на скелетите им и така строежът на рифове се забавя. През последните десетилетия се забелязва т. нар. избелване на коралите. Техните симбионти – водораслите – ги напускат, заради промяната в температурата и киселинността на водата, а без кислород коралите се задушават и умират.

Добрата новина е, че с усилията за опазване на рифовете и малко помощ от хората, този процес се забавя и бъдещето на кораловите рифове вече изглежда по-сигурно.

ВАШАТА РЕАКЦИЯ?

Коментари

https://aha.bg/assets/images/user-avatar-s.jpg

:брой коментар

Kim Jackson
Този коментар съдържа спойлери? Щракнете тук, ако искате да прочетете.

Благодаря за интересната информация!

https://aha.bg/assets/images/user-avatar-s.jpg