menu
Истинските еднорози
Истинските еднорози
Величествени животни, които може да изчезнат завинаги.

Истинските еднорози

Носорозите, някога широко разпространение из равнините на Африка и Азия, вече са редки, а оцеляването им зависи изцяло от хората. Като едни от най-големите растителноядни бозайници, те са важна част от екосистемата, а животът им предизвиква интереса на хората от древни времена – открити са пещерни рисунки на носорози датиращи от преди 30 хиляди години.

Еволюция и живот

Носорозите са еволюционно свързани с конете. Съвременните носорози еволюират от общ предшественик преди около 50-60 милиона години, след което се развиват в стотици видове, малки и големи, някои с козина, с един или пък с два рога.

Днес са ни останали едва пет вида, два африкански и три азиатски, като три от тях са критично застрашени.

С размерите и теглото си от около тон, носорозите нямат естествени хищници освен хората. Те живеят в симбиоза с един вид птици, които изяждат определи паразити, обитаващи кожата им.

Роговете на носорозите достигат дължина до около 1.5 м и са направени от кератин – същият материал както косата и ноктите ни. Животните ги ползват да ровят за вода, при защита на малките и при защита от други носорози. Именно те са причина тези животни да стават все по-редки в дивата природа.

Магически рогове

В началото на 20 век, популациите на носорози се изчисляват на около 500 хиляди индивида, а днес са ни останали около 27 хиляди. Извън национални паркове, носорозите рядко оцеляват в дивата природа, защото са обект на интензивно бракониерство. Въпреки забраните и непрестанните усилия на правителства и организации, за 2023 г. са убити поне 250 животни. Причината е търсенето на рогове. Освен очевидното – направа на различни предмети, в културите на Китай и Виетнам рогът се счита за символ на високо обществено положение и се използва в традиционната китайска медицина.

Изчезнали и възстановени

Черният африкански носорог, заедно с яванския и суматранския са критично застрашени и от тях са останали малки популации, в национални паркове.

Южният бял носорог, който се среща в Африка и всъщност е сив на цвят е почти застрашен, но популацията му е стабилна. Северният му братовчед обаче вече е изчезнал от дивата природа. От него има оцелели само два индивида, майка и дъщеря, които живеят под постоянна охрана в Кения. Изследователи се опитват да възродят вида чрез ин витро манипулации и стволови клетки, но засега усилията са неуспешни.

Носорогът с един рог, обитаващ Азия, до скоро също е бил почти изчезнал, с едва 80 оцелели индивида, но благодарение на усилията на природозащитници и местните власти, популацията му в момента наброява над 3700 животни и е стабилна.

Малките популации често водят до намаляване на генетичното разнообразие на животните, което ги прави по-уязвими към заболявания и изменения в средата.

Забраните за търговия с роговете не са достатъчни, за да спрат бракониерите, затова природозащитници и правителства привличат на своя страна местните общности, а усилия се насочват и в посока намаляване на търсенето на рог чрез промяна в нагласата на хората и повишаване на образоваността им.

Унищожаването на хабитатите на носорозите поради човешка дейност също са заплаха за оцеляването на животните, но азиатският опит показва, че с усилия и опазване можем да запазим тези своеобразни еднорози като част от бъдещото биоразнообразие на планетата.

 

Източник: WWF, BritishMuseum

ВАШАТА РЕАКЦИЯ?

Коментари

https://aha.bg/assets/images/user-avatar-s.jpg

:брой коментар

Напишете първия коментар за това!