menu
Пътешествието на "Бийгъл" и революцията в науката
Пътешествието на "Бийгъл" и революцията в науката
Как едно пътуване променя хода на историята

Пътешествието на "Бийгъл" и революцията в науката

Чарлс Дарвин, един от титаните на съвременната наука и основоположник на Теорията за еволюцията не си въобразява гениалните за това време идеи. Той ги вижда в земните пластове, в дълбините на океана, в кораловите рифове, в огромните вкаменелости и в човките на чинките. Но му трябват почти 20 години, за да достигне до прозренията, които днес изучваме като фундамент в училище. Всичко започва с един кораб.

Младежът Чарлс

Дарвин е любител на природата от ранна възраст. По това време за будните младежи с доходи, имало няколко варианта. Можел да стане юрист, лекар или свещеник. На младия Чарлс обаче повече му харесвало да се разхожда сред природата, да слуша лекции по теми свързани с биология и геология и нямал желание да се занимава с нищо друго.

Бил едва на 22, когато го поканили да се присъедини като натуралист към пътешествието около света на изследователския кораб „Бийгъл“. Дарвин приел и през 1838 г. започнало 5-годишното епично пътешествие на изследователя.

Научна работа

Докато „Бийгъл“ обикалял Южна Америка и картографирал крайбрежията, Дарвин изучавал континента, изравял фосили или ловил морски организми. Тъй като страдал от жестока морска болест, по-голямата част от времето, прекарано на кораба било болезнено и младият учен се отдавал на работата си.

Корабът плавал поркай Африка, Австралия и островите в южния океан и Дарвин успял да събере впечатляващото количество от над 5000 образци от растения, животни, фосили и минерали, които изпращал прилежно обратно вкъщи. Описал цялото приключение в дневник от 700 страници, а записките били почти 2000 страници.

Но най-важното от пътуването е, че самият Дарвин, добре образован и с отворен ум, видял чудесата на природата и имал възможност да се фокусира изцяло върху тях.

Обобщаване на данните

През 19 век, Църквата все още имала силна позиция сред учените и много от съвременниците на Дарвин не оспорвали учението на религията за сътворението на света. Същевременно, с опознаването на все повече видове организми, изследователите започнали да ги класифицират и да систематизират връзките между тях. Дарвин бил наясно с последните изследвания от областта, окончателно се отказал от предполагаемото си свещеничество и се отдал на любимото си занимание – да изследва природата и да осмисля резултатите от 5-годишното си пътуване.

Реакции

През следващите години Дарвин публикувал различни статии и книги, касаещи наблюденията му и някои от идеите му вече били спорни, но успял да се утвърди като учен.

През 1859 г. издава книгата „Произход на видовете“ която тогава предизвикала ожесточени спорове, а днес се счита за основополагащ труд в биологията.

Според новата теория, всички организми на Земята са произлезли един от друг и се развиват под натиска на естествения подбор дори и днес. Това било в разрез с тогавашните вярвания, че организмите са създадени от Бог и са неизменни.

Дарвин успял да надскочи порядките на времето си и защитавал успешно идеите си, защото те били подкрепени от доказателства и това било единственото възможно заключение.

Днес знаем, че макар да стъпва върху изследванията на предшествениците си,  невероятните усилия и геният на Чарлс Дарвин са това, което за първи път предоставя реалистично и логично обяснение за произхода на биоразнообразието в света.

ВАШАТА РЕАКЦИЯ?

Коментари

https://aha.bg/assets/images/user-avatar-s.jpg

:брой коментар

Напишете първия коментар за това!