menu
Три неща за еволюцията, които не знаем
Три неща за еволюцията, които не знаем
Човекът е „еволюирал от маймуните“ е често срещано изречение, но дали отразява достатъчно добре реалността.

Три неща за еволюцията, които не знаем

Еволюцията е процесът на развитие на живите организми, от първата клетка до сложния организъм на бозайниците. Но често, в стремежа си да разберем процеса, пропускаме основни моменти и така се стига до спорове относно родството ни с маймуните. И не само това – еволюцията на живите организми е в основата на земеделието, животновъдството, производството на антибиотици, а в бъдещето – и на биотехнологии, които ще ни помогнат да се адаптираме към климатичните промени. Затова трябва да сме по-добре запознати с концепцията.

Еволюцията се случва бавно

По-точно, случва се на времева скала от милиарди поколения. При животни като хората, това ще отнеме милиони години. Първите бозайници, които наричаме хора, са родени преди 7-8 милиона години. В контекста на бактериите, където едно поколение отнема часове, за да се роди, живее и умре, времевата скала е различна – нов вид може да се получи само след няколко седмици. Това е основна причина поради която съществуват резистентни към антибиотици бактерии – те просто много бързо еволюират и се адаптират към средата си. Всички останали организми еволюират по същият начин, но поколенията отнемат различно време.

Човекът не е „еволюирал от маймуните“

Човекът, както и всички познати видове маймуни сме роднини, но със сигурност никой от нас не е дете на маймуна. Биологичния род, към който принадлежи човекът се е отделил – започнал е да се различава достатъчно от останалите примати, за да не се „смесват“ , някъде преди 8-9 милиона годни. Това значи, че през тези милиони години, ние и приматите сме се развивали, размножавали и живели отделно. Няма „липсващи звена“ между видовете, има просто милиарди поколения човеци и примати, които с всяко поколение са се различавали по мъничко едни от други, за да се развием ние в „мислещият човек“ днес, а останалите – в съвременните ни братовчеди – маймуните – на които погрешно им се приписва бащинство.

Всичко еволюира

Еволюцията не е процес изцяло запазен за живите организми. Терминът се прилага в почти всички сфери и има защо. Еволюира обществото ни, ценностите ни, моралът ни, парите ни, технологията ни. Нищо в света не се създава във вакуум. Например съвременният смартфон не е възникнал веднага след откриването на телефона или огромните изчислителни машини от близкото минало. Между изобретяването на първия компютър и джобният компютър, който може да ви покаже пътя в непознат град, стоят стотици малки изобретения, които го усъвършенстват според нуждите ни. По същия начин всичко на света се променя – малко по малко, с различна скорост, за различни периоди от време.

Обсъждайки еволюцията, винаги трябва да мислим за времето което отнема и за причините изобщо да се случва. В контекста на живите организми, причината те да се променят е средата в която живеят. За да се приспособи към средата, едно живо същество ще се промени малко. Следващото, още малко. Умножавайки това по милиони, достигаме до днешния, пълен с безброй различни организми свят и откриваме важна характеристика на Вселената – всичко съществуващо се променя и това е напълно естествено и необходимо.

 

ВАШАТА РЕАКЦИЯ?

Коментари

https://aha.bg/assets/images/user-avatar-s.jpg

:брой коментар

Напишете първия коментар за това!