menu
Почвата и ролята ѝ в света
Почвата и ролята ѝ в света
На пръв поглед нищо особено.

Почвата и ролята ѝ в света

От почвите до голяма степен зависи какви растения ще растат в даден регион, както и колко хранителни вещества ще могат да извлекат. В условията на климатичните изменения и все по-голямата намеса на човека в естествените природни процеси е важно да обърнем внимание на тази проста на пръв поглед тема, но с огромно значение не само за живота ни, но и за живота на цялата планета.

Как се образува почва

Почвата има сложен състав и представяла комбинация от стотици органични и неорганични съединения. Нейното образуване е процес, който отнема стотици, дори хиляди години. Формирането на почва се влияе от няколко основни елемента – неорганичният материал, като различните видове скали, климатът, топографията, живите организми, времето. За да се образува почва, е необходимо да има скали. Под влияние на природните стихии, те се надробяват до фини частички – минералите. Топографията и климатът определят доколко скалите са изложени на стихиите. Живите организми създават главната съставка на почвата – хумусът или органичната компонента,  а времето определя колко голям е слоят почва. Старите почви се състоят от няколко слоя, с различни функции.

Почвата и климата

В почвата се съдържат различни органични елементи, които определят нейното плодородие, но имат и пряко участие в климата – почвата е един от най-големите резервоари на въглероден диоксид поради органичната си материя. Разрушаването на почвата, независимо по какви причини, закономерно води до освобождаване на този елемент, а той допринася за глобалното затопляне. Освен това, почвата определя какви растения могат да се отглеждат в даден регион, а те също имат пряка връзка с климата.

Почвите и хората

Плодородието на почвите се определя от състава им и той е гаранция за това, че културите, които отглеждаме ще съдържат достатъчно хранителни вещества. Но почвите имат и други, „скрити“ функции. На първо място, те са дом на огромно множество от организми, които разграждат органичната материя на планетата. Те филтрират водата и задържат различни замърсители, за да не се просмукват във водоносните хоризонти, от които добиваме питейна вода. Почвите са и първоизточник за всички строителни материали.

Те пазят и част от културно-историческото ни наследство – голяма част от археологическите и палеонтологични сведения, които имаме за миналите епохи са се запазили благодарение на това, че са били покрити с почва.

Опазване на почвите

С усвояването на все повече от почвите в света, изсичането на горите и натиска върху цялата природа, възниква въпросът можем ли да опазим почвите, за да се възпалваме от тях и занапред?

Съвременното земеделие разпознава важността на почвата и след засилената експлоатация през 19 и 20 век, става все по-ясно, че е необходима активна намеса. Налага се да помогнем на природата, така че днес опазването на почвата от ерозия и изчерпване на хранителните вещества е основен приоритет в земеделската практика навсякъде по света.

Почвата е елемент от природата, който често пренебрегваме, защото ни се струва прост и несъществен, но това не е вярно. Почвата е един от основните и най-важни елементи за оцеляването не само на цивилизацията, но и на вида ни. 

ВАШАТА РЕАКЦИЯ?

Коментари

https://aha.bg/assets/images/user-avatar-s.jpg

:брой коментар

Напишете първия коментар за това!