menu
Откритият океан
Откритият океан
Защо е важно опазването на океаните.

Откритият океан

Свързваме открития океан с морски пътешествия, китове и огромни вълни. Но това е по-голямата част от водата на света и причината Земята да изглежда синя от космоса. Важността му за климата, биоразнообразието и въобще – живота на Земята е безспорна. От десетилетия държавите-членки на ООН обсъждат споразумение, което да осигури международно опазване на тези безценни води и през 2023 г. то вече е факт. Защо е нужно специално споразумение за опазването на океана и как то ще помогне за опазването на цялата планета и за просперитета на цивилизацията ни?

Международни води

Според международното право, всяка държава с излаз на море или океан има териториални води, които са разделени на няколко зони, но в общия случай достигат до 300 километра навътре. Зад тази зона никой не носи отговорност за океана. Разбира се, самите води не се вълнуват от подобни граници, така че се получава неприятен парадокс – крайбрежните води, които са изключително важен ресурс сами по себе си и от гледна точка на биоразнообразието, се влияят от международните води, за които никой не се грижи.

Климат

Океаните са основният двигател на климата на планетата. Те поглъщат много повече енергия от атмосферата и сушата и играят роля на своеобразен резервоар на топлина. Чрез взаимодействието си с атмосферата, тази топлина се преразпределя. Другата основна роля на океана е да поема въглероден диоксид. Натрупването на този парников газ в атмосферата би я затоплило до несъвместими с живота температури, ако нямаше вода, която да го поема. Различните човешки дейности могат да повлияят на този процес по много начини и е важно да имаме методи за тяхната регулация.

Биоразнообразие

Друга важна функция на океаните е свързана с биоразнообразието. Повечето организми на планетата живеят в океаните, като цели 10% от тях са застрашени от изчезване, а много дори още не са описани. По необятната океанска повърхност плават и бактериите и микроводораслите, които произвеждат по-голямата част от кислорода на планетата. Големите морски хищници, които регулират екосистемите в океана също страдат от нерегулираната човешка дейност там, а животът на много видове е свързан с динамиката на основните океански течения, температурата и киселинността на водата. Няколко милиарда души зависят от това биоразнообразие за храна и източник на доход.

Историческото споразумение

След 5 кръга на преговори, безпрецедентното споразумение за опазване на откритите води на океана е подписано от над 100 от страните-членки на ООН. Основните точки, забавящи приемането му са свързани именно с икономическата страна и ресурсите, които се извличат от океана, както и с регулацията на използването на морски организми в изследванията на биотехнологичната индустрия.

Днес вече живеем във време, в което светът разпознава важността на открития океан за живота на хората и опазването му е факт. Споразумението предвижда оценки за въздействие при дейности в открития океан и ще доведе до повишаване на информираността на хората относно важността на океана, както и разбира се до опазването на ценни видове и местообитания, за които досега нямаше регулации

ВАШАТА РЕАКЦИЯ?

Коментари

https://aha.bg/assets/images/user-avatar-s.jpg

:брой коментар

Напишете първия коментар за това!