menu
Откъде идва кислородът
Откъде идва кислородът
Дишаме въздух, но кислородът е това, което наистина ни трябва.

Откъде идва кислородът

Като деца ни учат, че дърветата произвеждат кислород, както и всички останали зелени растения. Това, разбора се е вярно, но по-голямата част от кислорода всъщност е отпаден продукт от метаболизма на…водораслите.

Атмосферата

През последните 500 милиона годни, нивото на кислород в атмосферата варира между 10 и 35 процента, а днес е 21 процента. Повечето от въздуха се състои от азот, който обаче не е толкова важен за нас.

Кислородът в атмосферата се е образувал и задържал за първи път преди 3-4 милиарда години, в резултат на дейността на древните синьо-зелени водорасли. От тогава досега, количеството му варира, в зависимост от дейността на различните видове водорасли, както и на зелените растения на сушата.

Защо кислородът е специален

Кислородът е важен по две много съществени причини. При първоначалното си натрупване в атмосферата, Земята не била населена с особено разнообразни организми. Срещали се предимно древни микроорганизми, които днес се наричат прокариоти – предшествениците на съвременните бактерии. Тогава, слънчевата радиация била много по-силна и унищожителна, защото нямало озонов слой. Именно кислородните молекули позволили образуването на озоновия слой, благодарение на който се развил и еволюирал животът, какъвто го познаваме.

Белите дробове на планетата

Наричаме така екваториалните гори, които обаче са далеч от това определение. Най-много кислород – около 70 процента – произвеждат видовете водорасли, морски растения и бактерии, които живеят в океана и се наричат общо фитопланктон. Кислородът се отделя като страничен продукт при метаболизма им, както и на всички фотосинтезиращи организми

Газообмен

Всички останали организми, с изключение на някои бактерии, използват този кислород, когато синтезират енергия. Можем да се движим и да мислим, изцяло благодарение на това, че вдишваме кислород. Без него щяхме да сме изключително бавни и неподвижни или пък целят ни свят и цивилизацията ни щяха да изглеждат много различно.

В процеса на еволюция, поради наличието на кислород, организмите които го усвоявали, се справяли по-добре с оцеляването, а отпадният продукт от техния метаболизъм – въглеродният диоксид, от тогава и до ден днешен се усвоява от всички фотосинтезиращи организми и се превръща от тях във въглехидрати, някои от които стават за храна.

Екваториалните гори

Тяхното място в обмена на газове никак не е незначително. Макар да не са отговорни за кислорода на планетата, те изпълняват една много важна функция – задържат огромни количества от въглеродния диоксид, който другите организми не успяват да усвоят.

Може ли да изчезне кислородът

На теория, ако всичкият фитопланктон бъде унищожен – да. Според някои изследвания, самата климатична система може да се промени толкова, че да няма кислород. Но това са въпроси от много далечното бъдеще. В момента, въпреки климатичните промени и замърсяването, в атмосферата има достатъчно кислород, голяма част от който си стои там. Зелените растения и океанът ежедневно ни снабдяват с нов, така че място за притеснение няма.

Рядко се замисляме за микроскопичните организми в океана, които са причината ние да дишаме. Опазването на океаните е важно и заради тях, защото макар да е твърде невероятно нивото на кислород да се намали драстично, замърсяването и унищожаването на организмите, които го произвеждат едва ли ще мине без последици.

 

 

ВАШАТА РЕАКЦИЯ?

Коментари

https://aha.bg/assets/images/user-avatar-s.jpg

:брой коментар

Напишете първия коментар за това!