menu
Микроводораслите – организми с неочакван потенциал
Микроводораслите – организми с неочакван потенциал
Много живи организми са невидими с просто око, но в някои от тях може би се крият възможни решения за сериозни човешки проблеми.

Микроводораслите – организми с неочакван потенциал

Знаем, че водораслите играят важна роля в морските и сладководни екосистеми, но сме свикнали да мислим за тях като за нещо видимо и нежелано по плажовете. Така пропускаме огромния потенциал, скрит в една част от водораслите, които дори не виждаме с просто око. Това са микроводораслите, или още известно като микроалги, по научното им наименование.

Алгология за начинаещи

Описани са над 25 хиляди вида такива организми, и ежедневно се откриват нови. Те обитават повърхността водните басейни, утайките по дъното, крайбрежните райони. Често се наричат „фитопланктон“ и представляват разнообразна група организми, някои от които са на Земята от милиарди години. Едни видове фотосинтезират, а други използват различни субстрати, за да си набавят енергия. Обичайно се състоят от една клетка, във всякакви форми, адаптирани към различни среди. Приличат си само по едно нещо – не се виждат с просто око, освен когато се натрупа голям брой. На видовете микроводорасли се дължи „позеленяването“ или оцветяването в червено на някои водни басейни в определени сезони – известният „цъфтеж“ на водата.

Потенциалът е в количеството

По отделно, микроводораслите (доскоро) не представляваха особен интерес, но колониите им имат потенциал да ни помогнат да се справим с редица проблеми, свързани с увеличаването на човешката популацията и развитието на цивилизацията ни.

На първо място, водораслите, които фотосинтезират, улавят въглероден диоксид – основният парников газ, двигател на климатичните промени. Тези от тях, които използват други „храни“ пък, могат да усвояват и трансформират определени замърсители от отпадните води и все по-често се използват в пречиствателните станции. Микроводораслите успешно служат като биогориво и хранителен субстрат за животни, а дори и за някои човешки хранителни продукти, тъй като съдържат ценни елементи.

Биотехнологии

С напредъка на технологиите, се установява, че подобно на бактериите, водораслите могат да бъдат модифицирани, за да се засилят и ускорят техните способности като пречистватели на токсични вещества, което е важно в контекста на замърсяването на екосистемите и загубата на биоразнообразие.

Напоследък, изследователите започват да проучват възможностите на микроводораслите като отделни клетки. Последни проучвания, публикувани в сп. Нейчър показват успех в изграждането и използването на интересни „хибридни био роботи“, които могат да „пренесат“ антибиотици до клетките на бели дробове на мишки, засегнати от бактериална инфекция. Микроалгите имат естествена способност да се придвижват в течности и не предизвикват силна имунна реакция. Към тях били прикачени наночастици с антибиотик и експериментът завършил успешно – количеството бактерии, предизвикващи пневмония, намаляло.

Напредък

В последните десетилетия става все по-наложително да се научим да използваме оптимално всички ресурси, с които разполагаме, а микроводораслите доскоро бяха пренебрегвани. Те притежават огромен потенциал, не само поради разнообразието си, но и поради малките си размери, лесно размножаване, непретенциозност относно среда и възможността да ги изучаваме лесно. А вече е известно и, че могат успешно да бъдат пратени да вършат много прецизна работа в живо тяло, без да предизвикат нежелани странични ефекти. Засега експериментите са с животни, но са изключително обещаващи за бъдещото лечение на различни респираторни заболявания.

 

 

ВАШАТА РЕАКЦИЯ?

Коментари

https://aha.bg/assets/images/user-avatar-s.jpg

:брой коментар

Напишете първия коментар за това!