menu
Куражът и как ни помага да се развиваме
Куражът и как ни помага да се развиваме
Смелостта или куражът да се застъпим за себе си ценностите си е основен двигател на развитието ни.

Куражът и как ни помага да се развиваме

Куражът не е просто смелостта да поемаме рискове или да направим нещо, от което ни е страх, за да докажем, че можем. Това е умение за навигиране на живота, което не е „вградено“ и може да се развие. Куражът се свързва с алтруизъм, самоувереност и психологична издръжливост, а ново проучване разкрива от какво е „направен“ куражът и помага да го култивираме у себе си.

Измеренията на куража

Може би смятате, че не сте куражлия, защото се страхувате от високо? Ако в ежедневието си без колебание бихте се застъпили за някой в неравностойно положение, бихте защитили открито моралния си избор и не бихте подминали несправедливост, то вие просто проявявате една от няколкото страни на куража. Изследователите разделят концепцията на осем елемента, като всеки от нас може да наблюдава у себе си всеки от тях и да определи в каква степен го проявява.

На първо място е репутацията ни като куражлии – как ни виждат другите. Следва моралният кураж – да вършим „правилното нещо“. Самодостатъчността на куража показва доколко сме убедени, в способностите си. Физическият кураж е смелостта да предприемем активно действие, когато се налага. Ежедневният кураж показва как действаме в нормалното си ежедневие. Реактивният кураж се проявява в резултат на чуждо действие, като реакция, целяща определен резултат. Проактивният кураж помага да нарушим собственото си спокойствие, за да помогнем на друг, когато има нужда. Осъзнатият кураж обединява всичко това и показва доколко един човек може сам да се оцени като „куражлия“.

Изследователите свързват тези осем елемента на куража с други личностни характеристики, за да определят кои хора са по-склонни да култивират у себе си това умение. Оказва се, че хората с най-високи резултати са по-скоро екстроверти, с отворени умове, емоционално стабилни и със значителна психологическа устойчивост.

Как да си култивираме кураж

Дали куражът е по-присъщ на такива хора, заради тези техни качества, или ако го възпитаваме у себе си, ще ни помогне да развием тези тенденции? Хората имаме способност да се учим непрекъснато, така че култивирането на кураж със сигурност ще допринесе да бъдем по-уверени, да действаме спрямо личните си ценности без да се страхуваме и да разширим светогледа си, а от там и възможностите си.

Първото, което трябва да направим, за да развием куража си, след като познаваме неговите елементи е да идентифицираме страховете си.

Често те са ирационални или спекулативни, така че следващата стъпка е да се изправим срещу тях. Сами или с помощ от близките, преодоляването дори на дребните страхове ще ни донесе увереност, че можем да се правим с по-сериозните проблеми в живота си. Това изисква активни усилия, но неизбежно ще ни превърне в по-добра версия на себе си.

Куражът е качество, което може да развиваме през целия си живот като го прилагаме към най-дребните детайли от ежедневието си и постепенно го пренасяме в големите си житейски предизвикателства. Ако разгледаме внимателно всеки от елементите, идентифицирани от изследователите, ще „разбием“ куража на съставните му части, което ще ни даде възможност да работим за подобряването на собствените си умения само там, където е нужно. 

ВАШАТА РЕАКЦИЯ?

Коментари

https://aha.bg/assets/images/user-avatar-s.jpg

:брой коментар

maggbg
Този коментар съдържа спойлери? Щракнете тук, ако искате да прочетете.

Това е по-добро от всяка виагра. Съветвам всеки да го опита поне веднъж в живота си - ще подобри се.ксуалния ви живот многократно, прочетете го сами -----> urltin.com/biocon

https://aha.bg/assets/images/user-avatar-s.jpg