menu
Смисълът на живота
Смисълът на живота
Задавате ли си въпроса защо сме на Земята?

Смисълът на живота

Това е въпрос, който занимава философите, а и повечето хора, през цялата човешка история. Защо сме тук, има ли смисъл и можем ли да живеем, ако се окаже, че няма? Различните култури дават различни отговори на тези въпроси, а преместването на фокуса от Бога върху човека, както и развитието на хуманизма от 17 век насам, повлияват върху възгледите на хората. Религиите също дават разнообразни отговори, а има и някои по-непопулярни, но примамливи концепции.

Религиозния възглед

Религиите са изиграли неописуема роля за развитието и посоката, в която върви човешката цивилизация. Днес голяма част от хората се смятат за умерено религиозни и следват някои от традициите на вярата си. Според християнството, смисълът на живота е да се подчиняваш на Бог и да изпълняваш заповедите му. Ислямът пък налага по-категорична идея – ще открием смисъл на съществуването си, само ако директно отдадем себе си на Бог.

Философски поглед

Според една от най-популярните концепции, всеки от нас има функция и цел на съществуването си, така че смисълът на живота му е да ги намери. Само чрез осъществяване на това, което ни е „заложено“, можем да открием истинския смисъл и да водим пълноценен и щастлив живот. Това разбиране тръгва от древна Гърция и можем да срещнем негови вариации както в религията, така и в съвременната култура.

Модерно разбиране

Днес модерният човек разбира смисъла на живота индивидуално. Ние сме мотивирани от нашите желания и усещания и търсим смисъла на съществуването си чрез постигане на щастие, осъществяване налични и професионални цели и като изживяваме дните си максимално пълноценно и живеем „в момента“. Тази концепция търпи промени в различните култури, но е доминиращата идея в съвременното общество, особено сред хората в развитите страни.

Светът не стига

Според източната мъдрост, отново датираща хиляди години назад, светът не е достатъчен, за да открием смисъл на съществуването си, затова е нужно да се откъснем от светските си желания и стремежи и да поемем по един духовен и изпълнен с трудности път, подобно на Буда. Само така можем да надскочим ограниченията на материята и да постигнем нирвана, което ще ни доближи до осмислянето на живота.

А ако няма смисъл

Поглеждайки към живота през призмата на еволюцията, ние сме тук, за да създадем следващото поколение. По-голяма част от поведението ни е оформено така, че да ни помага да си намерим подходящ партньор, да живеем успешно в общество и да си помагаме с околните. Това на пръв поглед звучи крайно, а и малко страшно – та нямаме ли някаква по-висша цел от това да предадем ДНК-то си на бъдещето?

Без значение коя от концепциите ви допада най-много, ако не живеете в силно изолирано или радикално религиозно общество, вероятно сте изложени на влиянието на комбинация от възгледи и разбирането ви за смисъла на живота търпи помени. Независимо какво считаме за смисъл на съществуването си тук, днес, нищо не ни пречи да се наслаждаваме на живота си просто защото е хубаво да живеем.а

ВАШАТА РЕАКЦИЯ?

Коментари

https://aha.bg/assets/images/user-avatar-s.jpg

:брой коментар

Напишете първия коментар за това!