menu
Какво е съзнанието
Какво е съзнанието
Една от вечните теми на философията и биологията.

Какво е съзнанието

Вероятно всеки от нас има собствена представа за това, тъй като съзнанието е нещо, което всички изпитваме. Според общоприетата теория, то е способността ни да осъзнаваме себе си и заобикалящата действителност. Това включва възприятията и емоциите ни, или по-точно способността да разберем, че имаме такива. Съзнанието е това, което ни позволява да използваме информацията, която придобиваме за света, за да дефинираме и решаваме проблеми, да опознаваме, да се мотивираме, да избираме, да проявяваме свободна воля. Съзнанието ни дава и представа са самите себе си, която е уникална и не може да се обясни.

Философия

Въпросът за съзнанието и доколко то е присъщо само на хората занимава науката от хилядолетия. Древните, а и съвременни философи размишляват по темата и дълго време въпросът е смятан за чисто философски. Наричали са го душа и са му придавали божествен произход, а с развитието на науката философите започват да обмислят как по-точно съзнанието се свързва с материята и изследванията преминават в сферата на емпиричните науки като биология и неврология.

Мозъкът

Биологичните основи на съзнанието разбира се са в мозъка. Изучавайки частите му, изследователите откриват къде се заражда речта, къде се обработва информацията, къде се складират спомените. Различните области имат различни функции, които понякога се препокриват и застъпват, но няма област, която да „генерира“ съзнание. Мозъкът е сравнително консервативен орган. Еволюцията го изгражда като добавя елементи и така постепенно той развива по-сложни функции, като способността да имаме съзнание е последната такава, присъща само на хората, доколкото знаем.

Теории

След като никой не открил област, която да генерира съзнанието, фокусът се изместил върху начина, по който работи мозъка. Днес има няколко теории за това как чрез работата си, мозъкът създава способността ни да осъзнаваме себе си и света по един нов за животните начин.

Според едната теория, съзнанието се създава непосредствено от невронната активност, когато се фокусираме върху нещо. Тогава информацията, която възприемаме, може да бъде достигната от всички части на мозъка, които я обработват и използват.

Според друга, последната засега, теория, съзнанието се разглежда от гледна точка на самата информация и се предполага, че възникването му е резултат от цялостното функциониране на мозъка. Информацията, под формата на енергия, предавана между невроните в един момент предизвиква надструктурни промени – съзнание.

Проблемът

Засега напредъкът на квантовата биология и изследванията в областта на неврологията и информацията не са достатъчни, за да обяснят подробно как точно възниква съзнанието. Макар да виждаме и възприемаме света по подобен начин, ние сме различни хора и поставянето на такава особеност като съзнанието в тесните рамки, необходими за емпирично изследване е много трудно постижимо

Вече знаем, че способността ни да осъзнаваме и разбираме себе си и света, както и уменията да разсъждаваме, взимаме решения и градим цивилизация са резултат от съществуването на свойството на мозъците ни да създават съзнание. Някой ден може би ще разберем и как точно се случва това и дали съзнанието е присъщо само на нас, или е универсален феномен, който просто още не сме разгадали напълно.

ВАШАТА РЕАКЦИЯ?

Коментари

https://aha.bg/assets/images/user-avatar-s.jpg

:брой коментар

Напишете първия коментар за това!