menu
Силата на математика
Силата на математика
Независимо дали я харесвате или не, без математика, цивилизацията ни няма да е такава.

Силата на математика

Всички сме се затруднявали, когато в училище се е налагало да учим системи уравнения или сме се опитвали да схванем смисъла на синус и косинус. Но математиката е много повече от абстракция, която ни обърква и предизвиква негативни емоции. Наричат я царицата на науките и има защо.

Древна наука

Математиката се развива заедно с езика и оформя човечеството през хилядолетията. Първите данни за използване на някакъв вид числа и броене са от преди 35 до 20 хиляди години в Африка. Древните народи в Месопотамия, Шумер, Египет, Китай, Южна Америка са използвали различни начини на изчисляват количества и стойности. От 2-3 хиляди годни пр. Хр, с развитието на търговията, земеделието и градовете, се развива и математическият апарат. Формирането на държавно управление изисква да се следят населението, разходите, приходите.

Описание на промяната

Математиката не е просто числа. Тя описва връзките между стойностите и количествата на различни обекти, но най-ценното, за което я използваме е, за да опишем промяната. Преминаването от едно състояние в друго е характерно за природата – сезоните, приливите, изгревите, движението на небесните тела, минаването на самото време. Всичко това изумявало древните хора и те търсели начини да го разберат и запазят като познание. Математиката се развила описвайки именно промените на природата.

Развитието на цивилизацията

С развитието на цивилизацията, земеделието станало основен поминък. Строенето на все по-големи градове и инфраструктура било възможно благодарение на точните изчисления, които правели математиците.

Същевременно, развитието на обществените отношения и търговията наложили да се разработи система, която да измерва връзките. Със засилване на стокообмена, производството и индустриализацията, ставало все по-сложно и трябвало да се изобретят по-комплексни методи за описание.

По същото време –18 и 19 век– науката също се развивала бурно и тогава са установени много от математическите зависимости, които използваме и днес и които са причината науката да успее да отговори на много от въпросите, измъчвали човечеството през хилядолетията. Икономическият подем пък наложил по-прецизна организация на транспорта, инфраструктурата и фискалната политика. Постепенно започваме да влагаме математиката в компютри, които вършат работа, отнемаща на един човек месеци, ако изобщо е по силите му.

21 век

Днес е немислимо да си представим живота без машини, но едва преди 200 години идеята на хората за машина била някакво механично устройство, задвижвано от човек или кон. Математиката и по-конкретно наборът от понятия, с който математиката описва света, помогнали да сложим познанието ни за връзките в света и самата математика в машината и да я оставим да върши работата. Откриването на електричеството, изпращането на апарати в космоса, съвременните автомобил, градовете в които живеем, всичко това съществува само благодарение на умението на човечеството да описва връзките и взаимоотношенията в света чрез математика.

Може би не ви се отдават сложните изчисления, включващи букви и цифри и не смятате, че ще са ви от полза в ежедневието. Макар да има данни, че добрите способности по математика помагат за развитието на мозъка, на много от нас синус и косинус никога няма да ни потрябват. Но е хубаво да помним ценността на математиката, защото  тя все още може да ни разкрие неподозирани тайни за Вселената. 

ВАШАТА РЕАКЦИЯ?

Коментари

https://aha.bg/assets/images/user-avatar-s.jpg

:брой коментар

Напишете първия коментар за това!