menu
Бобрите – екосистемни инженери
Бобрите – екосистемни инженери
Тези малко странни животни имат ключова роля в природата.

Бобрите – екосистемни инженери

Биосферата е в динамичен баланс. Околната среда променя организмите, но и организмите променят средата, в която живеят. Това е основен постулат от еволюционната теория и е валидно за всички организми. Бобрите надминават тази концепция и се превръщат не само в изключителни природни инженери, а и влияят върху цели екосистеми и дори върху човешкото общество.

Гризачи-плувци

Бобрите са едни от най-големите гризачи в света – могат да достигнат до 50 килограма. Има само два вида, които обитават северна Америка и Европа. Не са застрашени от изчезване, защото са изключително адаптивни, но ценността им предполага внимателно изследване и наблюдение на популациите.

Бобрите живеят около сладководни басейни, най-често реки, но се срешат и в езера, блата, язовири. Те се хранят с подкоровата тъкан на дърветата, като си имат предпочитания, както и с различни видове водна растителност по бреговете. Могат да плуват добре и издържат под вода до 15 минути. Имат вътрешен клепач, който играе роля на „водни очила“ докато се гмуркат, както и редица други приспособления, свързани с начина им на живот, като например жлези, които отделят секрета, правещ козината им водоустойчива.

Живот и навици

Бобрите строят бентове, с които превръщат части от реките в езера. Те са моногамни, избират си партньор, с който остават до живот и живеят в колонии. Техните „къщи“ са построени в новообразуваните вирове, като входът се намира под водата, за да не могат да го достигнат хищници, а самата „къща“ е над водата. Те са социални животни, грижат се дълго за малките си и комуникират със звуци, както и чрез пляскане на специфичната им плоска опашка, приличаща на плавник.

Роля в екосистемата

Бобрите са известни с инженерните си дейности в природата, но тяхната „работа“ е много по-ценна, отколкото изглежда на пръв поглед. Строежът на бентове разширява влажната зона около реките, а влажните зони са едни от най-богатите на видове местообитания. Борбите осигуряват хабитати за множество риби, земноводни, птици, растения. Техните бентове задържат придошлите води и пречат да залеят населени места или обработваеми площи.

Те са един от ключовите видове, без които се смята, че екосистемите ще се променят драстично. Бобрите също са и хранителен ресурс за хищници.

Културна роля

При заселването на Америка, бобрите са били залавяни заради техните кожи. Те са разпространени по целия континент и  целенасоченият лов довел до намаляването на броя им в региона. траперите трябвало да се придвижват все по на запад, за да открият нови популации, а заселниците и инфраструктурата ги следвали.

В Европа бобрите също намалявали, но след като интензивният лов бил прекратен, се върнали към обичайните си местообитания.

Бобрите и земеделието

Колкото и да с ценни за екосистемата обаче, много бобри причиняват щети на земеделски култури, тъй като строежа на бентове предизвиква наводняване на района.

От друга страна, промяната в коритата на реките, както и използването на различни препрати може да навредят на популациите. Важно е да поддържаме баланса, защото бобрите са едни от най-ценните животни, които според някои учени имат потенциал да помогнат за запазването на чувствителни екосистеми. 

ВАШАТА РЕАКЦИЯ?

Коментари

https://aha.bg/assets/images/user-avatar-s.jpg

:брой коментар

Напишете първия коментар за това!