menu
Как се мотивираме
Как се мотивираме
Мотивацията не е нещо, което случайно идва при нас.

Как се мотивираме

За да сме успешни, е необходимо н да сме усърдни и последователни в работата си, да следваме целите си и да се развиваме в избраната посока. Можем да постигнем това, само ако сме мотивирани – това е вътрешното усещане, че ще извършим необходимите действия, за да осъществим целите си. Но откъде идва това усещане и как да му повлияем, така че да не ни напусне и да провали плановете ни?

Видове мотивация

През живота си ползваме няколко начина да се мотивираме. Външни – идващи от средата, приятелите, учителите и вътрешни – резултат от вътрешния стремеж да вършим определено нещо. И двата вида могат да се влияят от различни емоции. Негативните, като страх от наказание или провал, по-скоро ще ни навредят и могат да са полезни само в краткосрочен план. Позитивните емоции, като радост и удоволствие от свършената работа, ще накарат мозъка но да търси още от същото и така той „естествено“ ще ни мотивира.

Кое ни пречи да сме мотивирани

Може да ни се струва, че мотивацията ни изоставя внезапно, но това не е така. Психолозите са идентифицирали три основни пътя, по които се отказваме от целите си, защото не сме достатъчно мотивирани да ги осъществим. Първият е „трябва“. Когато нещо се превърне в задължение, вместо в желание, почти инстинктивно се опитваме да не го свършим. Можем да си напомним, че всъщност не „трябва“ да вършим нищо. Ние избираме да го свършим.

Вторият път е „не искам“. Това, в контекста на професионалните ни цели, може да се окаже сериозна пречка, защото когато нещо противоречи на ценностите ни, е много трудно да се убедим да го направим. Изходът е чрез пренареждане на целите и обвързване с друго, което искаме да направим или с една дума – компромис. Третият и най-често срещан път е „не мога“. Когато не умеем нещо, страхът от провал или неизвестността ни карат да не го правим. За да се справим с това, е полезно да осъзнаем, че всички постижения са резултат от интегрирането на нови елементи, умения и познание в досегашния ни опит. Така можем да подходим с желание за развитие, а не със страх.

Прави това, което те прави щастлив

Разбира се, всичко това се случва изцяло под контрола на невротрансмитерите в мозъка ни, които ни тласкат към нещата, които носят удоволствие и полза и ни отблъскват от нещата, които биха ни навредили, дори само емоционално. Основният отговорник за поведението ни е допаминът, но не е единственият.

Най-лесният начин да останем мотивирани е да фокусираме вниманието и усилията си върху това, което ни вдъхновява най-много и това което ни прави щастливи най-дълго. Всеки от нас прави различни компромиси в работата си, но когато следваме дългосрочни цели, добре е те да са в област, с която сме дълбоко свързани и която ни носи най-голямо удовлетворение. 

ВАШАТА РЕАКЦИЯ?

Коментари

https://aha.bg/assets/images/user-avatar-s.jpg

:брой коментар

Напишете първия коментар за това!