menu
Емоционалната интелигентност
Емоционалната интелигентност
Интелигентността има различни измерения.

Емоционалната интелигентност

Емоциите са съществена част от живота ни, те са еволюирали като способ за комуникация със средата, със себе си и с околните. Без значение колко се променя светът, емоциите продължават да заемат основно място в живота ни. Те са присъщи на всички бозайници и при тях играят същата роля както и при хората. Ние можем да обмисляме събитията извън емоционалния контекст и да решаваме на базата на рационализация. За съжаление, това не помага да се справим със самите емоции, но може да допринесе за опознаването им.

Какво е емоционална интелигентност

Това е способността да разпознаваме собствените си емоции и тези на другите, както и да ги контролираме, да ги насочваме и да използваме знанието, за да комуникираме по-лесно. Както и с другите видове интелигентност, и емоционалната може да се прояви в различни вариации, а ако смятате, че вашата не е достатъчно висока, може да я подобрите.

За какво ни е нужна ЕИ

Разпознаването на собствените емоции, включително и негативните такива, е гаранция, че няма да допуснем да реагираме импулсивно в дадена ситуация. Макар спонтанността да е нещо положително, прибързаните реакции, особено провокирани от страх, гняв или обида могат да са контрапродуктивни и да наранят другите, а и нас самите. Разпознаването на емоциите у другите пък ще ни помогне по-добре да „разчитаме“ тяхното поведение и да реагираме в съответствие. Хората с по-висока емоционална интелигентност обикновено ни карат да изпитваме спокойствие и увереност в тяхно присъствие именно защото успяват да разчетат знаците, които им пращаме несъзнателно.

Недостатъчно проучвания

Емоционалната интелигентност е описана като концепция през 90-те годни на 20 век, но все още нямаме начин, чрез който да я измерим. От това произтичат някои противоречия. Например по-високата емоционална интелигентност може да ни направи по-добри лидери, да ни помогне да регулираме собствените си емоции по-лесно, да ни превърне в желана компания. Няма обаче категорични доказателства, че ще ни помогне в кариерното развитие, нито ни гарантира, че ще сме харесвани. Ако изпитваме силна емпатия, е вероятно и да имаме по-висока ЕИ, но разпознаването на чуждите емоции само по себе си не ни помага да реагираме адекватно на тях. Въпреки тези противоречия, има достатъчно доказателства, че емоционалната интелигентност заема съществена част от личността ни.

Как да развием емоционалната си интелигентност

Както с повечето характеристики на личността, можем да повлияем донякъде на емоционалната си интелигентност. Първата стъпка е да се научим да разпознаваме собствените си емоции, когато ги изпитваме. След като направим това, ще започнем и да виждаме връзката между емоцията и реакцията. Това ще ни помогне да погледнем по-дълбоко в себе си, а от там нататък ще ни бъде по-лесно да разбираме емоционалните процеси и у другите.

Емоционалната интелигентност включва и по-сложни идеи, които психолозите използват в практиката си, а компаниите – за да открият точните хора за екипа си. Нужно е да познаваме себе си, преди да опознаем другите, а емоциите са един от най-кратките пътища за постигането на това. Неслучайно изразът „Слушайте себе си“ се възприема положително от повечето хора. Слушайте емоциите си и след това помислете какво означават те за вас.

ВАШАТА РЕАКЦИЯ?

Коментари

https://aha.bg/assets/images/user-avatar-s.jpg

:брой коментар

Напишете първия коментар за това!