menu
Десет признака, че израствате като личност
Десет признака, че израствате като личност
Развитието е процес, който понякога се случва незабелязано.

Десет признака, че израствате като личност

Личностното израстване е път, по който вървим с години и понякога може да се чувстваме така, сякаш по-скоро сме спрели и каквото и да правим, не напредваме. Трябва да помним, че пътят лъкатуши и понякога може да ни по-трудно да видим прогреса си. Ето десет признака, че израствате като личност.

1. Приемате промяната

Наясно сте, че животът значи промяна и вече не се страхувате от нея, а напротив – очаквате с нетърпение какво ново ще ви предложи света.

2. Поемате отговорност за себе си

Знаете какви са силните и слабите ви страни, признавате грешките си и не обвинявате външни сили за неуспеха си, само за да не сте вие „виновни“.

3. Не избягвате трудните ситуации

Вместо да игнорирате проблем, сте склонни да се задълбочите в причините за съществуването му и да проведете трудните разговори, част от решението.

4. Следвате целите си

Не се разсейвате с незначителни дейности, а следвате целите, които сте си определили. Дори ако правите само малки стъпки, сте наясно, че те са необходими за постигането на успех.

5. Не заемате защитна позиция

Приемате критиката с разбиране и я използвате за да подобрите себе си. Не включвате веднага „защитен режим“ и не се сърдите, че са ви критикували.

6. Поставяте ясни граници

Независимо дали в работата или със семейството, не допускате отношения, които ви нараняват или не са ви приятни. Не се притеснявате да заявявате и защитавате позицията си.

7. Не се влияете от мнението на другите

Разбира се че мнението на любимите ви хора ви интересува, но вече не допускате другите да определят действията ви или да влияят активно върху преценката ви, когато се отнася за вашия живот.

8. Можете да отказвате

Отказвате се от нещата, които не са в синхрон с целите в живота ви. Работа, хора, събития – по-лесно избирате какво да направите, с кого да общувате и къде да си влагате усилията. Не се колебаете да се откажете от някои неща, за да имате време за това, което цените.

9. Внимателни сте към себе си

Спортувате, храните се пълноценно, наспивате се. Самокритиката ви е градивна и изпитвате удовлетворение, когато се грижите добре за тялото и ума си, а когато не се чувствате в кондиция, си прощавате малките „прегрешения“ и не се съдите прекалено строго.

10. Избирате си приятелите

Всички се влияем силно от средата, в която сме, а това значи и от хората, с които общуваме. Личностното израстване предполага и промяна в някои нагласи. Предпочитате да се обградите с позитивни, успешни хора, с които заедно да посрещате предизвикателствата на живота.

Бонус: Чувствате, че имате контрол върху живота, емоциите, решенията и действията си. Не животът ви води и определя какво ви се случва, а вие самите имате роля в това.

Личностното развитие е донякъде неизбежно, всички се променяме и израстваме през целия си живот. Ако целенасочено се опитаме да определим посоката на развитието си, е много по-вероятно да стигнем точно там, където още от деца сме си мечтали да отидем, независимо, че понякога няма да виждаме как процесът се свързва с крайната цел.

ВАШАТА РЕАКЦИЯ?

Коментари

https://aha.bg/assets/images/user-avatar-s.jpg

:брой коментар

Напишете първия коментар за това!