menu
Водните басейни – естествени пречиствателни станции
Водните басейни – естествени пречиствателни станции
Къде отиват всички отпадъци и как природата се самопречиства?

Водните басейни – естествени пречиствателни станции

Хората оставяме след себе си огромно количество отпадъци, по-голямата част от които се изхвърлят в природата. Но не всички замърсяват природата, заради една важна особеност на екосистемите: те могат да се самопречистват и да връщат отпадъците в кръговрата на веществата.

Замисляли ли сте се какво се случва с мръсната вода, не само от бита, но и тази, която се използва за производствени нужди или охлаждане? А какво се случва с твърдите органични отпадъци, тонове от които остават след нас ежедневно?

Кръговратът на боклука

От хилядолетия, хората събират боклука си или го изхвърлят в близките реки. Това може би ни се струва абсурдно в контекста на 21 век, но и днес то се случва точно така. С една малка разлика. Пречиствателните станции за мръсна вода в градовете прекарват отпадъчните води през няколко цикъла на механично, химично и биологично  пречистване, след което ги изхвърлят в реките или моретата, където те де допречистват естествено. Твърдите отпадъци се събират на сметища и с тях се случва същото – след няколко цикъла на пречистване, те отиват в реките и моретата. Защо правим това?

Влажните зони

Всички водни басейни на планетата, блатата, крайбрежия, бреговете на реки и потоци, както и всички канали и язовири построени от човека, са дом на огромно количество бактерии, които извършват важна работа – пречистват водата от органични отпадъци. Това са части от растения и животни, както и голямо количество химични съединения, създадени от човека – различни препарати, използвани в бита, преработени природни материали, съединения, които не съществуват в природата, но могат да се разграждат по пътя си през сложните екосистеми на влажните зони.

Добрите бактерии

Рециклирането на отпадъците започва от бактериите. Десетки видове използват части от органичните молекули като „гориво“ за метаболизма си, тоест храна. Те трансформират някои вещества до минерали, които се използват от растенията – естествен тор във водоемите. Растенията пък, с корените си извличат други вещества от утайката по дъното. Така отпадъците постепенно се премахват от водата, връщат се в кръговрата на веществата и се създават условия за живот на останалите организми. Растения са храна на най-различни животни и риби, а те от своя страна привличат хищници. Колкото по-чист е един воден басейн, толкова повече живот има в него. И обратното.

Претоварване

С развитието на цивилизацията, този процес все повече се затруднява. Влажните зони не могат да поемат целия поток отпадъци. Реките се замърсяват, по повърхността на езерата се образува дебел пласт от гниещи отпадъци, които увреждат цялата водна екосистема и нарушават способността ѝ да се самопречиства. Затова сме започнали да строим пречиствателни станции, както и внимателно да следим къде отива боклукът ни.

Не всички отпадни води могат да се пречистят по този начин, но на света има толкова много видове микроорганизми, че с внимателно проучване и планиране, те могат да премахнат от средата дори тежки метали или токсични вещества.

Колкото повече научаваме за начините по които природата „работи“ толкова по-лесно е да си спомним, че и ние сме неразделна част от нея.

ВАШАТА РЕАКЦИЯ?

Коментари

https://aha.bg/assets/images/user-avatar-s.jpg

:брой коментар

Напишете първия коментар за това!