menu
Най-честите психични разстройства
Най-честите психични разстройства
За съжаление те засягат голяма част от хората

Разстройствата на психичното здраве могат да засегнат хора от всеки пол, възраст, етническа принадлежност или социално-икономическа група. Те могат да варират от леки до тежки и като всяко медицинско състояние, много фактори могат да предизвикат такъв вид заболяване. 

 

Хората с психични разстройства имат трудности да се справят с ежедневието си поради промененото си мислене, настроения или поведение.  

 

Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията повече от 50% от хората биват диагностицирани с психично заболяване през живота си.  

 

Въпреки че има много психични разстройства, някои са по-чести от други.  

 

По-долу ще разгледаме десет от най-честите психични заболявания, които засягат възрастните хора.

 

 Разстройство от аутистичния спектър (ASD)

 

Разстройствата от групата на аутизма включват аутистично разстройство, синдрома на Аспергер и атипичния аутизъм (разстройство на развитието).

 

 

Шизофрения

 

Шизофренията е сериозно психично заболяване, което може да накара хората да имат различни заблуди, да халюцинират или да не показват никакви емоции.  Хората с шизофрения могат да имат затруднения да мислят ясно, да управляват емоциите си, да вземат решения и да общуват с другите. 

 

Въпреки че разстройството може да се появи на всяка възраст, най-честото начало при мъжете е в края на тийнейджърските години и началото на 20-те години, а за жените в края на 20-те до началото на 30-те години.

 

Биполярно разстройство

 

Биполярното разстройство е едно от няколкото разстройства на настроението, които карат хората да имат емоции, вариращи от много силни (маниакални) до опасно слаби (депресивни). Крайностите са толкова тежки, че могат да навредят на взаимоотношенията им с другите, да доведат до лошо академично или работно представяне и дори евентуално да доведат до самоубийство. 

 

Изчислено е, че 2,6% от населението на САЩ е диагностицирано с биполярно разстройство и над 83% от тези случаи са тежки.  Повечето хора с биполярно разстройство се диагностицират до 25-годишна възраст.

 

Обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР)

 

ОКР се характеризира с повтарящи се, нежелани, маниакални и ирационални, прекомерни желания за правене на определени действия.  Индивидите с ОКР често проявяват симптоми още в детството, юношеството или младата си зряла възраст.  

 

Обикновено симптомите на ОКР обхващат по повече от час от всеки ден на хората с ОКР и им пречат на ежедневното и  функциониране.

 

Тревожни разстройства

 

Тревожните разстройства са най-често срещаното болестно състояние на психичното здраве в САЩ и могат да включват ОКР, пристъпи на паника и различни фобии.  

 

Смята се, че 40 милиона възрастни имат тревожно разстройство.  

 

Всички изпитваме тревожност в даден момент от живота си, но когато чувствата на силен страх и безпокойство пречат на ежедневното функциониране, то е много веровтно да е налице тревожно разстройство.

 

Тревожното разстройство също идва и под формата на различни фобии. Социалното тревожно разстройство или социалната фобия се появява, когато ежедневните ситуации карат някого да стане много обезпокоен и тревожен.  Хората с  социална фобия могат да прекарват дни и седмици, тревожейки се за една-единствена ситуация. 

 

 Както и при паническото разстройство, социалната тревожност може да доведе до агорафобия, понякога карайки страдащите да бъдат толкова обзети от страх, че да избягват различни дейности или дори да не напускат дома си.

 

Разстройства, свързани със злоупотребата на вещества

 

Разстройствата на психичното здраве и тези, свързани със злоупотребата на вещества, могат да се появят едновременно, което ще направи  необходимо лечението и на двете разстройства.  

 

Повече от един на всеки четирима възрастни със сериозни проблеми с психичното здраве, като тревожност, депресия, шизофрения и разстройства на личността, също има и разстройство, свързано със злоупотребата на вещества.  

 

Индивидите с двойна диагноза трябва да получат лечение и за двата проблема.

 

Хранителни разстройства

 

Булимия нервоза, анорексия нервоза и разстройството на преяждането се характеризират с екстремни поведения, които обикновено имат сложни биологични и психологически причини, включително депресия и тревожност.

 

Разстройства на личността

 

Най-честите разстройства на личността са антисоциалното разстройство и граничното разстройство на личността. разстройство

Антисоциалното личностно разстройство се характеризира с дълготрайно незачитане на правата на останалите хора. Това включва лъжи, кражби и манилулации, за които пациентите не изпитват вина. Те често се поставят в рискови ситуации без да помислят за последствията и в резултат на това могат да имат проблеми и с властите.

 

При граничното личностно разстройство

пациентите губят представа за собствената си личност и често се чувстват нещастни и се страхуват да не бъдат изоставени от близките си. Поради тази причина те често имат проблеми в отношенията си с останалите.  Емоциите им могат да преминават рязко от една в друга крайност.

 

Нарушения в настроението

 

Разстройствата на настроението имат различна степен на тежест и могат да бъдат трудни за диагностициране, но те са сред най-често диагностицираните психични разстройства.  В допълнение към биполярното разстройство, разстройствата на настроението включват и депресивното разстройство и дистимичното разстройство.  

 

Тежката депресия е инвалидизиращо заболяване, което обикновено се повтаря през целия живот на човека.  Симптомите включват умора, липса на фокус, промени в апетита и мисли за самоубийство.  

 

Хората с дистимия имат симптоми, които са по-леки, но по-дълготрайни - като обхващат периоди от най-малко две години.  

 

Други форми на депресия включват сезонното афективно разстройство и следродилната депресия.

 

Центровете за психиатрично лечение на възрастни предлагат индивидуализирани терапевтични програми, включващи интензивни терапии за подобряване на психичното здраве на хората с психични заболявания. 

ВАШАТА РЕАКЦИЯ?

Коментари

https://aha.bg/assets/images/user-avatar-s.jpg

:брой коментар

Напишете първия коментар за това!