menu
Ролята на капитализма за прогреса
Ролята на капитализма за прогреса
Познаваме ли добре икономическата система, в която живеем?

Ролята на капитализма за прогреса

Всеки може да обясни с две думи какво представлява капитализмът – икономическа система, при която собствеността е частна, а пазарът – свободен. Преминаването към такава икономическа система зависи до голяма степен от историческите събития и днес, с изключение на Китай и още няколко държави, светът се счита за капиталистически. Настоящето ще определи как ще се развива икономическата система занапред, така че е полезно да знаем как сме стигнали дотук.

Преди капитализма

Капитализмът е „изобретен“ около 18 век. През целия период на средновековието тогавашните държави са се управлявали от малък елит – феодали – като позициите, титлите и прилежащите им земи често се наследявали или „откупували“, а жителите на тези земи имали твърде малък избор какво да правят с времето си. Макар тук-там из Европа да е имало места, където е съществувал свободен пазар, средствата за производство са принадлежали на малобройна група хора и не е имало публични държави.

Адам Смит

Около 17-18 век развитието на индустрията във Великобритания насочило погледите към нов феномен – натрупването на капитал. За разлика от феодалните владетели, новите собственици на средствата за производство предпочитали да влагат капитала си така, че да печелят още повече и дребната търговия била изместена от индустрията. Заедно с това из цяла Европа тече процес на политически промени. Адам Смит, днес считан за „баща“ на съвременната теория на икономиката е първият сред множество автори от това време, които обръщат внимание на икономическите процеси. Той развива теорията за свободния пазар, където цените на стоките ще се влияят от търсенето и предлагането им и описва как натрупването на капитал ще доведе до повишаване на богатството и благополучието на държавите. В следващите десетилетия теорията се сближава с практиката, а капитализмът набира скорост.

Съвременния свят

Днес безспорно живеем в свят, доминиран от капиталисти – от най-големите мултимилионни компании до малкия бизнес в гаражчето до вас, свободният пазар и натрупването на капитал са това, благодарение на което можем да се радваме на всички достижения на съвременния свят. През 20 век се осъществява най-мащабният неуспешен опит тази икономическа система да бъде заменена със социализъм, при който частната инициатива и свободата на хората да решават как да разполагат с труда и капитала си са силно ограничени.

Противниците на капитализма

На капитализма се приписват някои от негативните особености на съвременното общество – стремежът към натрупване на капитал и увеличение на производството и продуктивността, които движат света през последните 300 години, създава общество, ориентирано към консумация и разхищение на ресурси. В това има и доза истина, но трябва да помним, че в същността на капитализма стои възможността чрез свободния пазар да генерираме ресурси, за себе си или за обществото, с които да подобряваме благополучието си.

Начините по които го правим варират и вероятно от това зависи просперитета на целия свят. От друга страна, единствено чрез тази форма на управление на ресурсите и средствата за производство сме успели да преминем през индустриалната революция, а сега живеем в технологичната. Вероятно никое от съвременните постижения в науката, технологите, медицината, изкуството, нямаше да бъде възможно, ако нямахме свободата да продаваме труда си под някаква форма както намерим за добре.

ВАШАТА РЕАКЦИЯ?

Коментари

https://aha.bg/assets/images/user-avatar-s.jpg

:брой коментар

Напишете първия коментар за това!