menu
Какво е креативността
Какво е креативността
Талант или усилена работа.

Какво е креативността

Обичайно приемаме, че креативните хора са творците – музиканти, композитори, артисти, художници, писатели. Но креативността не е талант, който идва наготово. Това е особеност на ума, която всички ние притежаваме. Според съвременното разбиране, креативността е способността да решаваме проблеми по нови, оригинални и неочаквани начини и да създаваме идеи или продукти за първи път.

Креативността може да създава изкуство, но и присъства във всяка област, изискваща развитие и иновации. Креативността може да се прояви във всичко, което правим, включително и в ежедневието ни. Можем да сме креативни и без да сме велики художници или изобретатели.

Кой е по-креативен

Има някои основни личностни характеристики, които обичайно се свързват с креативността. Креативните хора често са отворени към нови преживявания и са готови да излязат от зоната си на комфорт. Те често имат и интровертни наклонности – склонни са да прекарват повече време със себе си, да обмислят и да рефлектират върху събитията. Креативните хора също са и мотивирани да намерят най-доброто решение, като мотивацията им е „вътрешна“ – идва от удоволствието от вършенето на работата, а не от постигането на цели. Креативността се проявява във всеки от нас, като някои хора са по-склонни да я следват, тоест да практикуват новите си идеи, да поемат рискове и да не се притесняват да представят вижданията или решенията си пред останалите.

Интелигентност и креативност

Интелигентността често се свързва със способността да решаваш проблеми, но тя не е непременно обвързана с креативност. Можеш да си интелигенте и без да си креативен, тъй като креативността изисква активно изследване на нови начини за проявление на идеите.

Креативността обаче предполага образование. За да успеем да открием новите пътища, се налага да разполагаме с огромно количество информация, която умът ни ще преработи по подходящ начин. Освен това се налага и да полагаме усилия, което често изисква време и ресурси, а не всички са готви да отделят години, за да напреднат толкова в дадена област, че да са способни да открият иновативни решения в нея.

Състояние на поток

Едно от най-известните особености на креативността е усещането за пълно сливане с дейността и извличане на максимално удоволствие от самото действие. Повечето креативни хора са запознати с това чувство. То е резултат от работата на мозъка, когато сме се концентрирали изцяло върху нещо и се описва като чувство на пълна радост и удоволствие да се намираме в конкретния момент.

Как да бъдем по-креативни

Креативността е начин за решаване на проблеми, който всички ние използваме в ежедневието си. За да станем по-добри, както с всичко, трябва да тренираме това умение. Как? Като се отпуснем и се опитаме да мислим извън обичайните рамки, без да се страхуваме, че ще сгрешим. Като сме по-осъзнати за заобикалящата ни реалност; като се стремим да откриваме нови пътища дори и в най-простото действие, като пазаруване или готвене.

Креативността определено прави живота по-интересен, а и по-добър. Но нейната роля за цивилизацията е много по-важна. Стремежът към намиране на нови и по-добри решения е и винаги ще бъде двигател на човешкия прогрес. Затова и креативността присъства във всеки от нас, а ние избираме какво да правим с нея.

ВАШАТА РЕАКЦИЯ?

Коментари

https://aha.bg/assets/images/user-avatar-s.jpg

:брой коментар

Напишете първия коментар за това!