menu
Гените или средата определят характера ни
Гените или средата определят характера ни
Кои черти са наследени и кои сме придобили от възпитанието си.

Гените или средата определят характера ни

Този въпрос си задават психолози и изследователи още откакто сме установили, че има наследственост. Дали сме продукт само на гените си, а възпитанието служи да оформи характера, или наследените ни особености играят малка роля в развитието на личността ни?

Еволюцията

Освен, че наследяваме тривиални особености като цвета на очите,  кожата, косата и чертите на лицето си, част от поведението ни също е еволюционно обусловено. Например децата се раждат със способност и капацитет да се научат да говорят. На какъв език и колко бързо ще се случи това, зависи от други фактори. Начините по които формираме социални контакти и общуваме със света още от ранна възраст също са плод на еволюцията, както и способността ни да разбираме езика на тялото и да го използваме в комуникацията си. Всичко това е част от генетичния облик на вида ни и се предава през поколенията.

Бял лист

В началото на развитието на психологията се обособява течението на бихейвиоризма, според което всеки човек може да бъде трениран на определено поведение и личността му се оформя изцяло от средата. Днес това се счита за крайност, но е известно, че децата се учат чрез пример и имитират това, което виждат. Едно дете, свидетел на насилствено поведение, е вероятно да прояви същото поведение към другите деца.

Постиженията

Дали човек е успял в дадена област – наука, изкуство, политика –  защото е имал генетична предразположеност да успее, или защото е бил в подходяща среда и е положил необходимите усилия? Интелигентността наследствена ли е или може да я „отгледаме“? По тези въпроси все още няма еднозначни отговори.

Изследването на някои заболявания на ума, свързани с разлики в биохимичните процеси показва, че някои от тях са директно обвързани с гени и се проявяват независимо от средата. Други могат да се придобият в процеса на развитите на човека, според преживяванията в живота му, или да са вродени, но да се проявят при определени обстоятелства. Вероятно това е валидно и за интелигентността и другите способности.

Епигенетика

Това е науката, която изследва проявлението на гените, в зависимост от средата. Например, едно дете може да е насладило гените за височина от родителите си, но в среда с недостатъчно хранителни вещества, те няма да се проявят и детето ще остане ниско.

Отговорът на въпроса дали гените са определящи за характера ни, или сме резултат от средата, се крие именно тук.

Генната експресия включва сложни, взаимно зависими механизми, които още не разбираме достатъчно добре. През цялата човешка история хората почти интуитивно са знаели, че децата имат нужда от стимулираща и безопасна среда, в която да растат и да се развиват. Това е особено важно в ранна възраст, но е валидно през цялото ни развитие. Без подходящата среда, която да ни предразположи да се развиваме като пълноценни, уверени и способни личности, и най-добрите гени няма да ни превърнат в такива. 

ВАШАТА РЕАКЦИЯ?

Коментари

https://aha.bg/assets/images/user-avatar-s.jpg

:брой коментар

Напишете първия коментар за това!