menu
Развитие на строителството
Развитие на строителството
От клони и глина до небостъргачи, историята на строителните материали и техники е впечатляваща.

Развитие на строителството

Едва ли повечето от нас се замислят за усилията, които се е налагало да полагат предците ни, през хилядите години на развитие на цивилизацията, само за да имат подслон над главите си. Днес приемаме строителството за нещо очевидно, имаме стандарти за качество, а методите и техниките са част от живота и поле за професионална реализация на милиони хора. Но пътят до тук е дълъг и си заслужава да му хвърлим поглед.

От клони до камъни

Сведения за строеж на подслон имаме от преди 14 хиляди години, когато хората още се занимавали с лов и събирачество. Те строели подслон от камъни, наредени в кръг, с няколко подпори и покрити с клонки, листа или трева. Това било през каменната ера, когато металите не били познати. След началото на земеделието, няколко хиляди години по-късно, започнало и строителството на постоянни домове, където хората живеели, а и складирали продукцията си. Те също се състоели от камъни, клони и някаква тъкан, която да пази конструкцията от стихиите. Тази технология се усъвършенствала дълго и заедно с нея започнало използването на глина за измазване на процепите между клоните. Трябвало да се минат още няколко хиляди години, докато човечеството измисли тухлите. Това станало в Египет, където заедно с използването на метала, започнало и строителството с камък, защото вече имало с какво да се обработва. Трябвало да се вложат огромни усилия за обработка и преместване на камъка, тъй като колелото още не било изобретено и каменните сгради били запазени за вечния живот на владетелят – днес ги познаваме като пирамиди.  Останалите сгради се строели от дървесина и глина.

Римската империя

Строителството преживяло невероятно развитие по времето на римската империя. Римляните не само усъвършенствали техниката на строеж, а и започнали да пекат тухлите, изобретили стъклото, включили метал и дървесина и дори изобретили бетона. Те усъвършенствали и техниката на обработка на камъни и комбинирали различни материали и технологии.

Ренесанса

След разпада на римската империя били забравени много от напредналите техники за строителство. Хората продължили да използват дървесина и глина, но тухлите, стъклото и обработените големи камъни не с ползвали често в Европа. Около 15 век това постепенно се променило и до 19 век повечето римски постижения били възродени, а в Европа започнали да изникват масивни и красиви нови църкви и катедрали. Подобрила се и техниката за строеж на високи сгради и все повече хора били обучавани в умения да ги проектират. С индустриалната революция този процес се засилил. Били изобретени кованото желязо, после и стоманата, а с напредъка на физиката, инженерите, способни да проектират високи и устойчиви сгради станали търсени.

Днес

През 20 и 21 век строителството също бележи невероятен напредък най-вече поради развитието на науката. Вече сме наясно с начините, по които природните явления влияят върху материалите, от които са строени сградите, имаме машини, които да заменят изтощителния човешки труд, както и много полезни иновативни материали.

Съвременните сгради се извисяват гордо и ни напомнят за мощта на цивилизацията ни, но не трябва да забравяме че само до преди няколко века хората едва са могли да правят глинени тухли и то не навсякъде.

 

ВАШАТА РЕАКЦИЯ?

Коментари

https://aha.bg/assets/images/user-avatar-s.jpg

:брой коментар

Напишете първия коментар за това!