menu
Пожарите и климата
Пожарите и климата
Дали пожарите са резултат от климатичните изменения или пък допринасят за тях?

Пожарите и климата

Горещите вълни, които обхващат голяма част от света всяко лято, вероятно ще зачестят, а с глобалното затопляне става все по-ясно, че температурите ще достигат критични стойности. Освен че горещините вредят на здравето на хората, предизвикат суша, която уврежда земеделските култури, те повишават и риска от пожари. Пожарите са естествено явление за планетата, но влияят върху климата, а увеличената им честотата може да допринесе за засилване на климатичните изменения.

Естествено явление

Пожарите са често явление в природата, особено в районите с умерен климат или където има сух сезон. Тяхната роля в природата е толкова голяма, че много растителни видове са си изработили адаптации, с които се справят с ежегодните пожари. Например семената на някои иглолистни дървета покълват само след като са били изложени на висока температура. Това е гаранция, че когато пораснат, малките дървета ще имат достатъчно светлина, защото гората ще е опожарена. Пожарите са част от въглеродния цикъл на планетата, но в контекста на увеличената честота и големи мащаби, поставят на изпитание способностите на екосистемите да се възстановяват и представляват предизвикателство пред обществата.

Ефекти върху климата

Пожарите освобождават фиксирания от растенията въглерод, защото при горенето се излъчва въглероден диоксид в атмосферата. Това е парников газ, който задържа топлина и увеличението му е основна част от причината за глобалното затопляне.

Пожарите отделят фини частици – аерозоли, които помагат за образуване на облаци. Облаците могат да отразяват повече от слънчевата енергия, но и задържат част от топлината на повърхността. Когато завали, частиците падат на земята и ефектът се прекратява.

Обикновено частиците, които се отделят от горенето остават в тропосферата – слоят до около 10 км, където се случват повечето процеси свързани с времето, включително и образуването на облаци. В последните години обаче, при подходящи метеорологични условия димът достига стратосферата, където частиците въглерод задържат повече топлина и могат да я затоплят. Не е ясно как това ще повлияе върху климата, но има данни, че може да повлияе върху образуването на озон, който абсорбира вредната за организмите слънчева радиация.

Пожарите променят и ландшафта, което също оказва влияние върху локалния климат. Растителността има различно албедо – отражателна способност, както и различна евапорация – изпарение на вода. Когато бъде опожарена гора, отнема години да тя да се възстанови, като в някои случаи това не се случва, а се установяват храсти или треви.

Не на последно място, пожарите рушат инфраструктура, която има нужда от възстановяване, а това отнема ресурси и е източник на нови емисии парникови газове.

Макар пожарите да са напълно нормално явление, с повишаването на температурата на света, те ще зачестяват, а ролята им за климата е двойна – от една страна, те участват в цикъла на въглерода, помагат за формиране на облаци и валежи, но от друга страна косвено допринасят за затоплянето на планетата. За да успеем да се адаптираме към климатичните изменения и да намалим тяхното негативно въздействие върху живота ни, ще трябва да изследваме в дълбочина пожарите в дивата природа и да отчетем правилно техните положителни и отрицателни ефекти за климата. 

ВАШАТА РЕАКЦИЯ?

Коментари

https://aha.bg/assets/images/user-avatar-s.jpg

:брой коментар

Напишете първия коментар за това!