menu
Пет действия, които помагат на планетата
Пет действия, които помагат на планетата
Смятате ли, че само се говори за климатичните изменения, но никой нищо не върши?

Пет действия, които помагат на планетата

Знаем, че климатът се променя, а от десетилетия се обсъжда, че  човешката цивилизация оказва негативно влияние и трябва да направим нещо. Активисти и природозащитници организират акции, протести, понякога извършват и радикални действия, но целта е една: да накарат хората да мислят повече за опазването на природата и планетата. За съжаление, действията ни, дори на индивидуално ниво често отнемат време и в повечето случаи оставаме с впечатлението, че предимно се говори по темата, а нищо не се върши. Това е много далеч от истината. За справяне с последиците от климатичните промени и за намаляването на негативното ни влиянието върху планетата се върши много и то от години. Ето пет действия, които помагат на планетата и вече се случват.

Възобновяема енергия

Делът на възобновяемата енергия се увеличава, което значи по-малко емисии. За последните десетилетия повече от половината нови мощности идват от възобновяеми източници. Технологията също напредва и макар все още да не можем да се откажем напълно от фосилните горива, тяхната употреба прогресивно намалява.

Енергийна ефективност

За да намалим емисиите на парникови газове, се налага да намалим потреблението на енергия. Един от начините за това е да се повиши енергийната ефективност на сградите и превозните средства. Изискванията, заложени в законите са полезен инструмент за изпълнение на това, а новите технологии позволяват сградите, които се строят да бъдат съобразени с тези изисквания. Същото важи и за автомобилните двигатели. Електрическите превозни средства пък намират все по-голям пазар и са част от публични транспорт в много държави.

Рециклиране и намаляване на пластмасата

До преди 20 години рециклирането беше по-скоро необичайно, но сега то е част от ежедневието ни, начин да помогнем за намаляване на влиянието на климатичните промени и не на последно място – ценен   ресурс. В последните години се спря производство на нерециклируема пластмаса, а въпреки че изключването на този материал едва ли е възможно, производството му се промени значително.

Опазване на открития океан

До тази година откритият океан беше ничия земя и никоя държава нямаше нито права, нито задължения спрямо него. Вече имаме международно споразумение, с което страните поемат отговорност за експлоатацията и опазването му.

Устойчиво земеделие

В световен мащаб се подобрява контролът върху използването на пестициди, а търсенето на качествени продукти, отгледани с мисъл за бъдещето на планетата обуславя и отглеждането на такива. Вече има щадящи методи за обработка на земята, а много хора залагат на продукцията от малки ферми и така помагат за намаляване на мащабното монокултурно земеделие. Днес искаме да знаем, че храната, която купуваме няма да бъде причина за загуба на биоразнообразие или отравяне на водоизточници.

Климатичните изменения вече са факт и ни напомнят, че макар и да живеем на огромна планета, нашите действия като цивилизация могат да повлияят върху останалия живот на Земята, а и върху нашето бъдеше. Стъпките, които правим изобщо не са незначителни, но изискват време, за да имат ефект, а в забързаното ежедневие често виждаме негативите и пропускаме да погледнем към положителните промени.

 

ВАШАТА РЕАКЦИЯ?

Коментари

https://aha.bg/assets/images/user-avatar-s.jpg

:брой коментар

Напишете първия коментар за това!