menu
Промиване на мозъка: реалност или мит
Промиване на мозъка: реалност или мит
Възможно ли е някой да контролира съзнанието ви?

Промиване на мозъка: реалност или мит

Популярната култура отдавна се занимава с възможностите един човек да контролира ума на друг човек или група хора. Виждали сме устройства, които правят това, медикаменти, паразити. Хипнозата също е инструмент за постигането на това. Но възможно ли е наистина нещо подобно в реалния свят и какви са „истинските“ начини някой да контролира ума ви?

Мозъкът и умът

Клетките на мозъка осъществяват комуникацията си чрез електрически импулси, което значи, че процесите в ума ни възникват от електричество. На теория, а и на практика, чрез контрол върху импулсите, може да се контролират и действията на притежателя на мозъка. Засега обаче успехите в тази област са насочени обратно – чрез контрол на импулсите, се контролират външни устройства, като например протези. Когнитивните процеси са много по-сложни от моторните функции, така че сме далеч от постигането на контрол над съзнанието по този метод.

Почти хипноза

Изключително популярно е твърдението, че с хипноза може да се повлияе на човек да върши неща, които не желае или дори не знае за тях. Само по себе си това не е възможно, но ще помогне да разберем защо хората се присъединяват към култове, или секти. Те обикновено са свързани с религия и набират популярност през 20 век. Днес похватите им се използват от терористични организации и дори в някои държави с тоталитарно управление. Те въздействат върху обичайния ни начин на мислене и могат да имат много тежки последици. Основен похват е ограничаването на информацията, която достига до хората, за да виждат само точно подбрани материали. Следва влияние върху поведението, чрез създаване на система от правила, която ще донесе полза, ако се следва. Тук се включва и обожание на лидера, както и разделяне на всичко на две ясни, прости части: ние – добрите и те – лошите. Третият похват е използване на конкретни думи, примери, или повтаряне на едни и същи изречения. Те предизвикват конкретни емоции, които подсилват усещането, че това, което правиш е правилно. Звучи ли ви някак познато?

Маркетинг

Разбира се, ако не сте последовател на култ, вероятно изпитвате усещането, че някои се опитва да ви манипулира винаги, когато гледате реклами. Историята на маркетинга започва в началото на 20 век, когато конкуренцията между компаниите, производители на стоки се засилва, а средствата за информация, както и доходите на хората се увеличават. Ежедневно, компаниите, чрез рекламите си, се борят да ни убедят, че именно техните продукти са по-добри, използвайки същите похвати – дават информация за ползата от техните продукти, обещават ни нещо хубаво, ако ползваме тези продукти и чрез думи и образи предизвикат позитивни емоции, за да ни убедят да ползваме техните продукти.

 „Промиването на мозъка“ не е нито нещо току-що открито, нито пък страшно. Умовете ни са еволюирали така, че да избират познатото, безопасното и това, което най-много пасва на предишния ни опит или на определени характеристики на личността. Познавайки тези особености, не е изненада, че някои хора ги използват, за да влияят на други. Ценно да помним, че макар да не съществува начин, по който да управляваме друг човек като кукла на конци, все пак не сме защитени от намеса в процеса на взимане на решения.

ВАШАТА РЕАКЦИЯ?

Коментари

https://aha.bg/assets/images/user-avatar-s.jpg

:брой коментар

Напишете първия коментар за това!