menu
Какво е арттерапия
Какво е арттерапия
Модерен вариант на психотерапия или нещо друго?

Какво е арттерапия

Изкуството е неразделна част от живота и културата на цялата ни цивилизация. Знае се за положителния ефект, който създаването и наблюдаването на изкуство има върху хората от всички възрасти. Именно от тук започва концепцията за арттерапията като начин за изразяване, осъзнаване и балансиране на емоциите, които изпитваме, за подпомагане възстановяването след травма и при различни състояния, свързани с менталното здраве.

За кого е подходяща

Арттерапията е психологически подход или инструмент, при който изразяваме себе си и трансформираме събитията и емоциите, които ни причиняват дискомфорт в изкуство. Това може да бъде рисуване, скулптура, писане, танци или музика. Няма нужда да имате изявени артистични способности или талант, за да изпитате ползата от арттерапията. Ако обаче чувствате притеснения и нямате желание да предизвиквате креативността си, този подход едва ли е най-подходящият за вас.

Как се провежда арттерапия

Това е терапевтичен похват и има малко общо с курсовете по рисуване или арт класовете. Там се набляга на техниката и крайният резултат от усилията ви – създаването на завършена творба, докато при терапията чрез изкуство, целта е да изразите емоциите или това, което ви притеснява чрез творбите, които създавате. Арттерапията се провежда от сертифициран специалист, най-често психолог или психотерапевт, който в началото ще ви задава въпроси, за да разбере по-добре как да насочи усилията ви. След като започнете да творите, отново ще ви наблюдава и заедно ще се опитате да разберете повече за процеса и емоциите, които стоят зад него.

Колко е ефективна

Арттерапията съществува като метод от 70-те години на 20 век, но нейната ефективност е противоречива. Няма данни, че оказва значителен ефект върху тежки умствени състояния, като шизофрения, но се използва успешно при пациенти с посттравматичен стрес и безпокойство, при депресия и хранителни разстройства, при злоупотреба с вещества, както и при стрес и емоционални трудности.

Арттерапията е универсален инструмент и може да се ползва както при деца и подрастващи, така и при възрастни. Има данни, че оказва положително влияние върху хора в напреднала възраст или в терминален стадий на заболяване.

Ползата

Креативността е заложена във всеки от нас, всички можем да изразяваме себе си чрез някаква форма на изкуство, дори да не го правим професионално. Целта на арттерапията е да насочи тази способност така, че да можем да материализираме чувствата, емоциите и притесненията си чрез изкуството, но едновременно с това и да ги преживеем по още един начин, в процеса на творене. Дори да нямате особен талант или умения, действието, което вършите ще провокира нови емоции и размисли у вас, а заедно с подходящ специалист, това ще помогне да разберете себе си и мотивацията си по-ясно.

Арттерапията или терапията чрез създаване на изкуство може да ни помогне да разкодираме и навигираме сложния си емоционален свят, както и да подобри комуникацията ни със самите себе си. Тя е инструмент на психотерапията и сама по себе си дава противоречиви резултати – не всички се повлияват. Сред тези, които се повлияват, се наблюдава подобряване на качеството на живота, което е достатъчна отправна точка за по-нататъшни изследвания и по-широко прилагане на метода. 

ВАШАТА РЕАКЦИЯ?

Коментари

https://aha.bg/assets/images/user-avatar-s.jpg

:брой коментар

Напишете първия коментар за това!