menu
Топ 8 на най-важните факти за климатичните промени
Топ 8 на най-важните факти за климатичните промени
Важно е да сме информирани, за да вземем мерки срещу тях.

Все още има хора, които мислят, че глобалното затопляне е конспирация. Научните факти оборват това. Климатичните промени са факт. Те са от изключително значение за всички нас, защото касаят планетата, на която живеем. Ето основните факти, които е добре да знаем за климатичните промени, за да бъдем поне основни информирани по въпроса.

  1. Основната причина за повишаването на температурите от 1950 година насам е човешката дейност. Вярно е, че част от помените в климата са естествено обусловени, например от вулканичната дейност, но главната причина все пак е човешката дейност. Три са основните дейности, чрез които ние хората влияем сериозно на климата: изгарянето на изкопаеми горива (нефт, въглища, природен газ), интензивото земеделие и изсичането на горите. Прблемът е, че при първите две се отделят значителни количества парникови газове, а изсичането на дърветата лишава земята от естествения й пречиствател на въглероден диоксид.
  2. Парниковите газове не са лоши. Парниковите газове задържат топлината в атмосферата. Без тях планетата ни би била твърде студена, за да има живот на нея. Въпросът е, че колкото повече са те като количество в атмосферата, толкова по-високи са температурите. Пример за това е Венера. 
  3. За последните сто години средната температура се е повишила с 1 градус. Може да не ви звучи много, но това се отразява на всички екосистеми. 
  4. Китай и САЩ произвеждат най-много количества парникови газове на световна база. В Европа това е Германия. 
  5. Ледниците в Арктика се топят и то бързо. Това повишава нивото на морското развнище и след време някои градове просто ще бъдат заличени от картата. Повишава се риска от наводнения.
  6. Изсичането на горите освобождава въглероден диоксид. Дърветата складират въглероден диоксид. При изсичане или при пожар, той се освобождава в атмосферата. Така вредата от загубата им става двойна.
  7. Кораловите рифове се рушат. Покачването на температурата на водата, води до смъртта на тези уникални животни. Това от своя страна поставя в опасност много риби, които живеят в кораловите рифове.
  8. Ако затоплянето продължава, ще изчезнат още видове. Ако температурите продължават да се покачват, адаптацията към това ще бъде все по-трудна и много животински и растителни видове просто ще изчезнат безвързвратно. Ще бъде трудно и за много от човешките общности на различни места по света. Животът на Земята ще се променя все повече.

Всички ние трябва да се стараем да живеем по-екологично. Все пак най-важният фактор е как работят икономиките. Обществената информираност и твърда позиция по тези въпроси трябва да окаже натиск върху политическите решения, така че природата да бъде защитена, както и ние като част от нея.

ВАШАТА РЕАКЦИЯ?

Коментари

https://aha.bg/assets/images/user-avatar-s.jpg

:брой коментар

Напишете първия коментар за това!