menu
Защитени са седем вековни дървета
Защитени са седем вековни дървета
Защитата на тези дървета, ще направи тяхното съществуване още по-дълго и вековно.

В село Чобанка, община Момчилград, област Кърджали са защитени седем вековни дървета. Това може да стане ясно от изказването на министъра на околната среда и водите – Борислав Сандов. Три от тези дървета са от вида благун и са на възраст 150 години, височина около 10м, обиколка на ствола 3,32 м и на приблизителна възраст 170 години, с височина около 12 м, обиколка на ствола 3,40м и на възраст от 250 години, с височина окол 10м, обиколка на ствола 4,76м.

Други две пък са от вида зимен дъб. Едното от тях е на възраст от 170 години, с височина около 12м, обиколка на ствола 3,40м, а другото от неговия вид е на възраст от 150 години, с височина 12 м и обиколка на ствола 3,15м.

Следващите два вида са космат дъб, като едното е на 180 години, височина 10 м, обиколка 3,57 м, а другият дъб е на 170 години, с височина 12 м пак и обиколката на ствола е 3,30 м.

С оповестяването на тези седем дървета за защитени – не се допуска изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стъблата и всякакви други дейности, които биха довели до унищожаването, увреждането или влошаването на физиологичното им състояние.

След обявяването на заповедта в Държавния вестник – дърветата ще бъдат записани в регистрите според изискванията на Закона за биологичното разнообразие и обозначени като вековни дървета.

Запазването на тези вековни и забележителни дървета чрез навременната им защита е едно от предимствана на МОСВ. Голяма част от дърветата с необикновени форми и размери са устояли на времето и природните стихии и са се запазили благодарение на ангажираността и общественото съзнание на местните общности.

ВАШАТА РЕАКЦИЯ?

Коментари

https://aha.bg/assets/images/user-avatar-s.jpg

:брой коментар

Напишете първия коментар за това!