menu
Продължава ръстът на цените на имотите у нас
Продължава ръстът на цените на имотите у нас
Цените на имотите продължават да вървят нагоре като различни фактори играят роля за това.

През изминалата 2021 г. станахме свиделите на значително покачване на цените на имотите у нас. Това беше отчетено предимно в по-големите градове като София, Варна, Бургас и Пловдив. В същото време броят на сключениет сделки на годишна база също е нарастнал с над 30 %.

Високата инфлация и отрицателните лихви по депозите бяха главните фактори за засиленото търсене, а то от своя страна покачи цените. Най-голям ръст бе отчетен във Варна - с 10 % процента за новите сгради и с около 8 % за старите. За страната общият ръст на цените според ИЦЖ (индекс на цените на жилищата) е 9.4 %. 

В началото на 2022 г. имаше сериозни спорове дали посоката на цените ще продължи да се движи нагоре. Някои експерти прогнозираха, че ще се случи точно това, докато други говореха за имотен балон, тоест, че се очаква рязък срив на имотния пазар.

Измина вече половината от 2022 г. и засега имотите продължават да поскъпват. Фактори за поскъпването на новото строителство са покачването на цените на труда, както и на материалите. Българите продължават да купуват, което се отразява в посока нагоре на цените и на старото, и на новото строителство. В същото време банките продължават да отпускат кредити с изгодни лихви.

Несигурната икономическа обстановка в България направи хората предпазливи в избора на инвестиция и те се насочват масово към традиционно считана у нас за най-сигурна такава - в имот. Броят на сделките за покупко-продажба на имот в България продължава да е рекордно висок и през тази година, спрямо последните няколко години, макар че в следващото тримесечие се очаква спад на броя на сделките. Вероятно ще се стигне до изравняване на тръсенето и предлагането, което ще повлие и цените на пазара. Няма обаче как се направи точна прогноза.

Фактор за това е също преобладаващото мнение сред българите, че имотите ще продължат да поскъпват. От бранша също мислят така. Проучване, проведено през месец април 2022г. от НСИ (Наблюдение на стопанската конюнктюра) сред мениджърите в строителството показва, че 51, 8 % от тях мислят, че в следващите три месеца цените ще продължат да растат.

ВАШАТА РЕАКЦИЯ?

Коментари

https://aha.bg/assets/images/user-avatar-s.jpg

:брой коментар

Напишете първия коментар за това!