menu
Какво е икономика
Какво е икономика
Наука, начинът по който работи обществото или нещо друго.

Какво е икономика

Икономиката е сложната система на свързаните производство, потребление и търговия на благата в едно общество, в една страна, регион или дори цялата планета. От икономиката зависи как ще се разпределят ресурсите сред членовете на обществото и доколко ще задоволяват нуждите им.

Няма две еднакви икономики, поради различните културни и географски особености на държавите, както и самата еволюция на икономиките през годините. Отделните страни обменят ресурси помежду си, така че можем да говорим за отделни икономики само в контекста на глобалната такава.

Видове икономики

Откакто човечеството произвежда продукти, икономиките определят благосъстоянието на отделните групи, общества или държави, но и държавите влияят върху начина, по който се развива икономиката, чрез закони и решения.

Най-общо, има два вида икономическо развитие. Свободен пазар и регулирана икономика. При свободния пазар, търсенето и предлагането определят какво се произвежда и продава в една икономика. Производителите произвеждат един продукт и го предлагат на потребителите, но те ще го купят само ако цената ги устройва, тоест ако много хора искат този продукт, цената му ще се увеличава и обратно. Когато търсенето бъде задоволено чрез увеличено производство, цената ще започне да пада. Всички продукти и услуги на всеки пазар, във всеки момент, се намират в подобно динамично равновесие.

При регулирания пазар, държавата в лицето на институциите си, се опитва да предположи потребителското търсене и да нареди да се произвеждат съответните продукти, по съответните цени.

Днешният свят работи предимно по модела свободен пазар, но разбира се държавата, чрез законодателни инициативи, конкретни регулации, мита и други инструменти, може да влияе в ограничена степен върху пазарните механизми. Това е моделът, по който разбоят повечето икономики.

Регулиран пазар има само в Северна Корея, донякъде в Куба, а всички станали опити държавата да регулира изцяло икономиката са неуспешни.

Основни измерители

Измерваме и сравняваме икономическата „сила“ на една страна с няколко понятия:

Брутният вътрешен продукт е чистата стойност на всички продукти и услуги, произведени в дадена страна.

Безработицата показва ефективността на икономиката, тоест колко от хората са заети да създават продукти и услуги и какво е търсенето на труд.

Инфлация. Това е измерител за покупателната способност на парите в дадена страна.

Търговски баланс. Отношението между изнесени и внесени стоки.

Какво общо има обществото

Науката икономика в една част се занимава с изследване на това как обществените нагласи и решения влияят върху търсенето на стоки, тоест как обществото и неговите членове си взаимодействат с процесите на производство и продажба на продукти. Търсенето на определени стоки и услуги, а и на труд, идва именно от хората.

Благосъстоянието и жизнения стандарт на едно общество зависят изцяло от икономиката, а чрез оценка на измерителите можем да сравнявам икономиката си с другите и да търсим начин да я подобрим. Основен двигател на всяка икономка са трудът, вложен от хората и капиталът, инвестиран от бизнеса.

В днешния взаимосвързан свят разбира се е малко по-сложно, но основните принципи, поставили основите на съвременната икономика от индустриалната революция насам важат и днес – свободният пазар, натрупването и инвестирането на капитал и повишаването на уменията на трудещите се, са гаранция за успеха на икономиката и подобряване на благосъстоянието на хората.

ВАШАТА РЕАКЦИЯ?

Коментари

https://aha.bg/assets/images/user-avatar-s.jpg

:брой коментар

okoseve
Този коментар съдържа спойлери? Щракнете тук, ако искате да прочетете.

Уникално лекарство, което взриви интернет: то е многократно по-хладно от виагра и е напълно безопасно на всяка възраст. С него ще имате силна и дълга ерекция, много сперма и повишена издръжливост и тестостерон. Прочетете го сами:---- https://itsssl.com/biox

https://aha.bg/assets/images/user-avatar-s.jpg