menu
Еволюция на парите
Еволюция на парите
Знаем, че преди парите в сегашната им форма, хората са си разменяли стоки, като са им придавали определена стойност. Защо от там се е стигнало до днешните виртуални пари?

Еволюция на парите

Често се обсъждат различните начини на плащане през вековете и в различните култури. Например знаем, че като разменна валута са се ползвали сол, ориенталски подправки и разбира се – злато, скъпоценни камъни и всякакви други ценни предмети, много по-интересни и разнообразни от днешните скучни банкноти или числата, които виждаме на екрана. Но всичко това има смисъл в контекста на определената икономическа обстановка и е претърпяло развитие.

5000 години

От преди толкова време има данни, че пари, като индиректен метод за размяна на стоки, са използвани в различни страни по света. Първите монети, сечени целенасочено, са от 640 година Пр. Хр, в Китай. От тогава злато, сребро, бронз и мед са използвани в различни съотношения, за да обезпечат нарастващата търговия и да направят възможно все по-бързото осъществяване на сделките. Това е и основната причина парите да еволюират – наложило се, поради засилване на обмена на стоки.

Благородни метали

До началото на индустриалната революция през 18 век, повечето пари в Европа и Америка са били под формата на благородни метали с определена стойност. Независимо, че хартиените пари, под различни форми също са се ползвали, те просто били еквивалент на металите. С ускоряването на комуникациите и на търговията обаче, парите започнали да „не достигат“. Хората създавали стойност, но това нямало как да се обезпечи чисто физически – нямало наличност на пари. Още тогава различни частни компании започнали сами да издават жетони, монети и банкноти, които при представяне можели да бъдат разменени със съответните благородни метали от страна на правителствата.

Златният стандарт

Това не е универсална система, а по-скоро начин правителствата да се справят с нарастващата търговия и увеличаващата се нужда от пари. Исторически, сребърният стандарт бил по-разпространен. Златото обезпечавало стойността на парите в обръщение в САЩ през няколко периода в 19 и до началото на 20 век, а в много други страни изобщо нямало такъв. Днес страните имат различни по стойност златни резерви, но такива никога не са обезпечавали цялата сума пари в света, нито това е възможно. Златният стандарт е просто инструмент за фискална политика, който служел за стабилизация.

21 век

Сега всички имаме банкови сметки, където се съхраняват парите, които получаваме срещу труда си, а вече съществуват и напълно виртуални пари, които са модерен еквивалент на скъпоценните и редки продукти от миналото. Имат само стойност, каквато ние им поставим. Което само по себе си е валидно и за парите, като посредник в обмяната на стоки. Всички ние, глобално, придаваме определена стойност на парите, като чрез действията си увеличаваме или намаляваме тази стойност.

Концепцията се е развивала заедно с обществото ни и несъмнено ще продължи еволюира. Имаме нужда от универсален начин за сравнение на продукти и услуги с други. Парите са еволюирали заедно със самата икономическа система и са допринесли за развитието ѝ като такава. Те са дълбоко свързани с цивилизацията ни и донякъде причина тя да е такава, каквато е сега. Немислимо е да не съществуват пари поне в някаква форма като измерител на света ни.

 

ВАШАТА РЕАКЦИЯ?

Коментари

https://aha.bg/assets/images/user-avatar-s.jpg

:брой коментар

Напишете първия коментар за това!