menu
Самоувереност и самочувствие
Самоувереност и самочувствие
Иматe ли високо самочувствие?

Самоувереност и самочувствие

Често използваме тези понятия, за да обозначим едно и също нещо, но те не са взаимнозаменяеми. Самоувереността е измерител на познанието и вярата, които имаме за собствените си способности, докато самочувствието е усещането, което имаме за самите себе си в контекста на отношенията ни с другите. Самоувереността се гради по-лесно, а двете имат различна роля в живота ни, макар да са свързани. Смесвайки понятията, може да се заблудим накъде да насочим усилията си, когато определяме приоритетите си.

Самоувереност

Това е увереност в способностите ни в определена сфера и показва колко доверие имаме в самите себе си, че ще се справим с дадено предизвикателство или, че ще постигнем определена цел. Самоувереността идва от знанието и практиката; от опита и изградените ни умения. Самоувереността ни помага да преценим с какво да се заемем, а успешното осъществяване на целите води до още по-голяма увереност в себе си. Самоувереността е насочена навън, към другите и може да се изгради сравнително лесно – колкото повече практикувате дадено нещо, токова по-уверени ще сте, че ще се справите с него, а често уменията и опитът ни от една сфера се пренасят към други области в живота ни. Самоувереността е собствената ни оценка за способностите ни, но ако я объркаме със самочувствие, може да се окаже, че търсим причините за щастието или нещастието си в успеха, който сме постигнали. За съжаление успехите често са временно явление.

Самочувствие

Това е усещането, което имаме за самите себе си и насочено навътре, към нас. Самочувствието е свързано с връзките ни, с комуникацията ни с другите и в повечето случаи диктува поведението ни като предизвиква определени емоции. Самочувствието се развива през целия ни живот и за него имат роля различни събития, ценностната ни система, както и взаимоотношенията ни с другите. Хората с високо самочувствие нямат нужда да използват постиженията или високия си статус, за да представят себе си и не измерват стойността си с успехите си.

Може ли да имаме едното без другото?

Много от нас имат умения, които ги отличават от другите и са уверени в способността си да се справят с дадено предизвикателство, но нямат усещане за собствената си ценност и важност. Напълно възможно е самочувствието ни да е ниско, докато сме уверени в себе си. За да изградим добро самочуствие е нужно да направим разликата между двете. Самоувереността и постигането на целите могат да помогнат да си изградим и усещане, че сме достатъчно ценни и ценени от страна на близките ни. Доброто самочувствие означава, че се приемаме такива каквито сме и сме готови да защитим позицията си, но и да се усъвършенстваме. То ще ни помогне и да поемаме нови задачи, да се чувстваме по-удобно в кожата си и в света като цяло и да сме по-щастливи с това, което имаме.

Според психолозите, повечето хора, които имат ниско самочувствие, имат нереалистична представа за себе си, така че за да изградим добро самочувствие, ще се наложи да разгледаме обективно както връзките си с другите, така и собствените си способности и умения.

ВАШАТА РЕАКЦИЯ?

Коментари

https://aha.bg/assets/images/user-avatar-s.jpg

:брой коментар

Напишете първия коментар за това!