menu
Психологически защитни реакции
Психологически защитни реакции
Понякога действаме, за да се предпазим.

Психологически защитни реакции

Когато изпитваме негативни емоции или се изправяме пред трудна ситуация, умът ни прибягва до различни механизми, за да ни защити от неприятните преживявания. Това е естествено и понякога е необходимо, но често може да доведе до нежелани последици, като неуспехи в работата, загуба на социални контакти или дори до по-тежки състояния като депресия. Ето няколко от обичайните защитни реакции, които всички следваме.

Отричане

Отричането на ситуацията, която ни е наранила помага да се дистанцираме от нея и да осмислим събитията извън контекста на емоциите, които предизвикат.

Проекция

Ако изпитваме неудобство или дискомфорт с някого, често проектираме съответните емоции върху него. Държим се така, сякаш той се чувства дискомфортно, разглеждаме всичките му действия от този ъгъл и така по-лесно намираме причините за тях.

Прехвърляне на емоциите

Когато насочим силните си негативни емоции към човек, който не е причината да ги изпитваме. Така успяваме все пак да изразим импулса, но без последствията. Например имали сме тежък ден в работата, а си го изкарваме на семейството.

Обратна реакция

Разпознаваме как се чувстваме, но за да не изпитваме болката от емоциите си, реагираме така, сякаш това са позитивни емоции. Вместо да сме тъжни, сърдити, ядосани, се опитваме да сме позитивни и весели.

Сублимация

Това е начин за изразяване на негативните емоции като ги прехвърлим в друга активност. Например вместо да се караме с колегите си, тренираме кикбокс. А може да прехвърлим болезнените си емоции върху изкуство или музика. Счита се за позитивна стратегия и може да донесе неочаквани ползи, ако я следваме съзнателно.

Рационализация

Когато не можем да преодолеем даден проблем, си измисляме „собствени факти“, които придават на проблема други измерения и така вече се чувстваме удобно в ситуацията – тя не ни наранява. Ако например не ни повишат на желаната длъжност, се убеждаваме, че така или иначе не сме искали това повишение.

Отделяне

Разделянето на живота на различни сегменти, без да позволяваме емоции от едната част да влияят върху другата. Така си подсигуряваме „безопасно“ пространство.

Интелектуализация

Ако изпаднем в ситуация, която ни наранява, премахваме всички емоции от нея и се опитваме да третираме събитията изцяло фактологично и рационално. Така не изпитваме болката, като поставяме разстояние между нея и себе си.

Това са обичайни механизми за справяне с целия спектър емоции и чувства, които изпитваме. Те се проявяват във всеки от нас и са само една малка част от начините, по които взаимодействаме със себе си и с околните. Разбирайки основните моменти, можем да се справяме по-успешно с предизвикателствата. Защитните механизми в някои случи могат да попречат на осмислянето и приемането на чувствата ни, да влошат живота ни и да ни разделят с любими хора. Познавайки ги,  правим стъпка към по-добро познаване на самите себе си. Така ще си позволяваме да изживеем негативни си емоции и това ще допринесе за подобряване на живота ни не само когато се сблъскваме с нежелани събития, но и в ежедневието.

ВАШАТА РЕАКЦИЯ?

Коментари

https://aha.bg/assets/images/user-avatar-s.jpg

:брой коментар

Напишете първия коментар за това!