menu
Пасивно-агресивното поведение
Пасивно-агресивното поведение
Агресията се забелязва лесно, но ако я заменим с пасивно поведение, може да задълбочим конфликта.

Пасивно-агресивното поведение

Агресивното ни поведение към някого обикновено е резултат от дискомфорт, който изпитваме в присъствието на този човек и е израз на негативните ни емоции. В съвременното общество агресията се преследва от закона, а в повечето култури се счита за морално неадекватно поведение към себеподобни. Затова, когато не харесваме някого или изпитваме неудобство в негово присъствие, може да започнем да проявяваме пасивно-агресивно поведение. То е израз на същите емоции, които биха предизвикали истинска агресия, често има същите ефекти върху човека, но много по-трудно се забелязва.

Ако вие сте обект на пасивно-агресивно поведение, знаете, колко трудно уловимо е, а човекът, в стремежа си да не бъде истински агресивен, но да задоволи нуждата да изрази емоциите си, може дори да не осъзнава, че ни наранява.

В ново проучване, публикувано в списание „Поведенчески науки“, изследователи определят три тенденции на пасивно-агресивно поведение, за които можем да следим първо у себе си, после у другите и които ще ни помогнат да идентифицираме причините породили негативните емоции.

Критика

Първата тенденция, проявление на пасивно-агресивно поведение е критиката. Ако хвалите някого, но в същото време изпускате по някоя дума за неговите слаби страни; ако вместо да поправите чуждата грешка, я докладвате на висшестоящ и така го злепоставите; ако разказвате унизителни истории за някого или му задавате неудобни въпроси публично; ако използвате твърде много сарказъм; ако се изкарате жертва, само за да поставите друг в неудобно положение, това е пасивно-агресивно поведение.

Игнориране

Често негативните ни емоции към някого водят до нежелание да общуваме с него. При пасивно-агресивното поведение това се изразява в избягване на човека „случайно“. Не го гледате в очите, не отговаряте на съобщенията му, отлагате срещи като си измисляте причини, не отговаряте на въпросите му или пък се преструвате, че не сте ги чули. Всичко, което вършите, за да избягвате някого без директно да му обясните защо, е форма на такова поведение.

Саботаж

Това е най-неприятната част от пасивно-агресивното поведение, особено когато става дума за професионални отношения. Изразява се в заблуда на човека, когото не харесваме, че ще му помогнем, докато всъщност умишлено го бавим, „забравяме“ да се обадим, да свършим обещаното, или пък вършим работата наполовина, знаейки, че негативите ще са за него.

В живота често се сблъскваме със ситуации, в които за да избегнем конфликт, си „премълчаваме“, но точно тогава негативните ни емоции остават неизразени. В много такива случаи техният израз е пасивно-агресивно поведение към човека, с когото се опитваме да не се скараме.

Агресията със сигурност не е начин за решаване на проблеми, но при пасивната агресия, жертвата често не може да определи причините за действията ни. Ние свикваме с подобен подход и не осмисляме, че така нараняваме човекът срещу нас много повече, отколкото ако се конфронтираме директно.

Ако имате съмнения, че вие проявявате такова поведение, потърсете причините, за да се чувствате зле в присъствието на конкретен човек. Ако някои проявява пасивна агресия спрямо вас, опитайте да потърсите медиатор, за да изясните причините.

И в двата случая, поведението няма да се промени, докато не открием кои емоции го предизвикват и не опитаме да се справим с тях.

ВАШАТА РЕАКЦИЯ?

Коментари

https://aha.bg/assets/images/user-avatar-s.jpg

:брой коментар

Напишете първия коментар за това!