menu
Обективната реалност
Обективната реалност
Има ли нещо категорично в света, или всичко е въпрос на възприятие?

Обективната реалност

С все по-бързия поток информация, която ни залива, изпъстрена с разнопосочни мнения, гледни точки и представи, започваме да смятаме, че обективната реалност и категоричните истини са само заблуда. Макар, според философията, това да е така, физиката поставя достатъчно ясни постулати, касаещи материалната реалност, които не могат да бъдат отречени. Биологията обаче разкрива една малко по-различна идея за реалността – такава, каквато само човешкото същество може да я възприеме.

Еволюцията е целенасочена

Ние възприемаме света посредством сетивата си, а те са силно ограничени – технологията на 20 и 21 век разкрива неща, непознати дотогава и разширява реалността, която обитаваме. „Целта“ на биологичната еволюцията е оцеляване и продължаване на вида и именно поради тази причина ние буквално имаме „инструменти“ да възприемаме заобикалящият ни свят само в тази му част, която е важна за нас. Мозъците ни имат и друга особеност – за да пестят енергия, „мамят“ и вместо да отразяват всеки елемент наоколо, разчитат на опита си и изграждат у нас представя за света, която е силно субективна и повлияна изцяло от досегашните ни преживявания.

Не вярвайте на всичко, което мислите

Съзнанието, като начин за оценка на действителността чрез рационализация вероятно възниква като еволюционен способ за по-успешно взаимодействие с околния свят. Мислите, усещанията и интерпретациите на различни събития от реалността също са изцяло субективни. Реалностите са толкова, колкото са хората, но и си приличат, защото в същността си, ние сме еднакви.

Приемането на различни халюциногени, които променят начина на работа на части от мозъка и от там – възприятията ни, показват, че биохимичните реакции в нервната ни система до голям степен определят какво възприемаме като „реалност“. В случаите на психични заболявания, реалността на пациента се различава значително от „общоприетата“.

Оказва се, че разчитаме на сетива, оформени за да ни помагат да оцелеем и на съзнание, зависещо от деликатни биохимични процеси, за да дефинираме измеренията на реалността около нас. И по-често отколкото си мислим – грешим.

Ежедневната реалност

Всеки ден общуваме с хора, чиято собствена реалност се различава от нашата. Приемането на това противоречие като обективна реалност обаче може да доведе до едно опасно последствие – в стремежа си да открием една истина и един фундамент, намираме само разлики и заключаваме, че това е реалността и няма нищо категорично. Започваме да живеем, съмнявайки се във всяко мнение, изказване, новина. Започваме да не вярваме на очевидни неща и виждаме навсякъде задна мисъл. Това само по себе си е източник на стрес, но и създава усещане за несигурност и страх; виждайки само неизвестността, породена от липсата на категоричност, оставаме слепи за всичко друго.

„Обективната реалност“ разбира се условно понятие. Едва ли има двама души, които ще се съгласят за всичко. Затова използваме доказателства и експерименти, а образованието ни дава достатъчна сигурност да преценим кое е по-скоро реално и кое – плод на субективния ни опит и стремежи. Същевременно, не трябва да забравяме, че умовете ни са ограничени от биологията и от това, което сме преживели, видели и осмисли през живота си. Обективната реалност е по-скоро непостижима, но обективните факти, създаващи основа на цивилизацията и обществото ни все пак съществуват.

ВАШАТА РЕАКЦИЯ?

Коментари

https://aha.bg/assets/images/user-avatar-s.jpg

:брой коментар

Напишете първия коментар за това!