menu
Как ни се отразяват климатичните промени
Как ни се отразяват климатичните промени
Измененията на климата вече са тук, но дали разбираме правилно влиянието им?

Как ни се отразяват климатичните промени

Непрекъснато слушаме за измененията на климата и все повече от нас се замислят за прякото влияние върху живота ни. Какво ще се промени, колко е важно и какво можем да направим.

Малко от науката за климата

Отдавна е установено, че климатът се променя с бързи темпове, и не в наша „полза“. Човешките емисии парникови газове водят до задържане на топлината на Земята и в океана, а това от своя страна движи цялостната промяна в климата по една проста причина: Колкото и да е сложна климатичната систем, всички атмосферни явления са резултат от температурата на повърхността и в океана. Когато тази температура се промени, дори с малко, системата също ще се промени, а поради огромните размери, натрупвайки се, малките изменения се превръщат в големи.

Локални опасни явления

Не можем да предположим къде и как тези изменения ще се проявят, но няколко тенденции, касаещи нашата част от Европа, вече са известни. Опасните явления като суши, наводнения, опустошителни горски пожари или яростни бури ще зачестят на някои места, а на други ще станат по-интензивни. Ще се променят и валежите, като при нас е вероятно да вали по-рядко, но пък да пада повече дъжд. Температурата ще се повиши и ще зачестят горещите вълни.

Какво значи това?

От опасните метеорологични явления ще пострада земеделието – по-трудно ще отглеждаме храна, добивите ще са по-малки, а реколтата  – все по-несигурна. Инфраструктурата също ще бъде застрашена. Излизането на реките от коритата, неспособността на канализацията да поеме оттока, материалните щети върху домовете и градовете ни ще изискват големи ресурси, не само за да ги предотвратим, но и да се справим с последствията. Същевременно, горещите вълни и резките промени във времето, както и несигурността относно бъдещето, ще повлияят негативно на живота и здравето ни. Натискът върху икономиката също ще започне да се усеща и ще се измерва не само в пари, а и в труд.

Какво можем да направим?

Климатичните промени не са нещо, което можем да спрем. Сегашните изменения са резултат от увеличените парникови емисии за последните 200 години. Ние едва сега започваме да разбираме процесите в детайли. Затова в цял свят се изготвят стратегии за справяне с промените на местно ниво. Европа не изостава. Разработват се стратегии за земеделието, за отраслите от икономиката, които ще бъдат най-застрашени, за подобрение на инфраструктурата, за човешкото здраве и не на последно място – за опазване на природата и биоразнообразието, които са ключови за цялостното развитие на обществото ни.

Образование

Основен момент в тези стратегии е образованието по темата, не само за климата, но и какво да очакваме лично ние, в България или в Европа и как да се подготвим. Добрата новина е, че нищо от това няма да се случи като в апокалиптичен филм. То вече се случва, постепенно. На много места се предприемат мерки и се изготвят различни образователни и превантивни стратегии, за да можем да намалим щетите от измененията на климата и да живеем спокойно и с увереност за бъдещето.

Колкото повече знаем по темата, толкова по-лесно ще ни бъде да се справим с настоящите и бъдещите проблеми.

 

ВАШАТА РЕАКЦИЯ?

Коментари

https://aha.bg/assets/images/user-avatar-s.jpg

:брой коментар

Напишете първия коментар за това!