menu
Робството през вековете
Робството през вековете
Знаем ли всичко за тази практика?

Робството през вековете

Свързваме робството с Американската гражданска война и с търговията на роби по времето на великите географски открития. Но робството е практика, съпътстваща  човечеството от хилядолетия. Едва в последните два века обществото ни достига до заключението, че човешката свобода е неприкосновена и се подразбира. За съжаление научаването на този урок е придружено от неописуемо човешко старание, част от което продължава да съществува и днес.

Робството в древността

Сведения за съществуването на роби има откакто има писменост, така че е трудно да се проследи колко назад датира. Знаем, че обществото на ловците и събирачите не е практикувало робство, така че то възниква някъде след това. Сведения за съществуване на роби „от хилядолетия“ има още в източниците от Шумер и Месопотамия.

В древността, робството е било резултат от дълг, раждане в робско семейство, война или наказание. Търговията с роби тогава не е била популярна, хората са продавали други хора, според това какви умения се търсели. Робите често живеели по-добре от занаятчиите от този период, защото имали сигурна храна, подслон и работа, така че рядко се опитвали да избягат.

Робството в средновековието

Това е период обхваща около 1000 години, когато цивилизацията претърпява сериозни промени. Кръстоносните походи в името на религията, както и завладяването и откриването на нови територии, запознават народите с отдалечени култури. Тогава започва и отвличането на хора, които са водени на хиляди километри, за да работятзапочва търговията с роби.

Американският принос

Американците имали нужда от работна ръка, която да се справи с огромните територии на нови континент, а и било по-лесно да отвлечеш непознати, отколкото да плащаш заплата на трудещите се съграждани. Около 20 до 40 милиона души са транспортирани от Африка до Америка, за да работят, а историята пази свидетелства за неописуеми зверства и отношение към тези хора, което днес е не само незаконно, но и морално недопустимо за повечето от нас.

Аболиционизъм

Това е движение, което се заражда през 18 век и цели прекратяване на практиката да се отвличат хора като роби. Неговата история е дълга и интересна, завършила в крайна сметка с официално прекратяване на робството във Великобритания, Европа и Америка.

Съвременното робство

За съжаление, робството изобщо не е останало в миналото. Днес, в някои слабо развити страни все още се прилага тази практика, но тя има и изражение в модерния свят: трафикът на хора е точно това – робство. Най-уязвими са групите на жените и децата. По данни на изследователи, над 40 милиона души в света, днес, в 21 век, са жертва на трафик и са роби под някаква форма. Според съвременното разбиране, това означава, че те не могат да избират какво да правят със себе си, принудени са да работят това, което им се каже и не могат да избягат.

Важно е да помним, че хората сме извървели много дълъг път, потискайки и насилвайки други хора, но това не е „присъщо“ на вида ни. То е просто част от развитието на цивилизацията и както много други порядки, е остаряло, но се налага да му помогнем да изчезне напълно. 

ВАШАТА РЕАКЦИЯ?

Коментари

https://aha.bg/assets/images/user-avatar-s.jpg

:брой коментар

Напишете първия коментар за това!